ЧАС ВЈЕРОНАУКЕ У ХРАМУ

У оквиру редовне наставе из православне вјеронауке ученици 5-3 одјељења централне школе и подручног одјељења у Каоцима , у пратњи свог вјероучитеља и свештеника Александра Кустурића, су посјетили храм у Српцу, односно у Каоцима. Ученици су у овом практичном дијелу наставе могли много тога научити и са радошћу су учествовали у свим активностима.

фото

НАШИ ПРВАЧИЋИ У ПРЕТПРАЗНИЧНОМ ДУХУ

Ученици првог разреда су већ у претпразничном духу и кроз ликовно-креативне радионице праве Сњешка Бијелића, јелке и остале новогодишње украсе. Ученици I 3 одјељења су такође обиљежили и Змајеве дане.

I 2 фото

I 3 фото

ГОСТИ У РАЗРЕДУ I – 2 ОДЈЕЉЕЊА

У оквиру програма сарадње са родитељима и у оквиру планираних активности одјељењске заједнице наши првачиће из другог одјељења   су угостили нашег прослављеног голомана Бранка Граховца и аутомеханичара Милана Антонића. И једно и друго занимање је врло интересантно за наше првачиће па их са одушевљењем дочекали и постављали безброј питања.  Оно што нису знали, данас знају, да је наш суграђанин Бранко први голоман из Босне и Херцеговине који је икада бранио у Лиги шампиона и најбољи голоман у 54 година старој историји румунског Оцелула.  Аутомобили и фудбал су најчешће теме за разговор које су посебно одушевиле наше дјечаке из одјељења.

фото

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: БОЈАМА ПРИЧАМО И “ПАТУЉАК ВАМ ПРИЧА”

Ова необично топла позна јесен врло је инспиративна, посебно на часовима ликовне културе. Водећи се оним да је “јесен друго прољеће у којем је сваки лист цвијет”, ученици 4-1 одјељења су у оквиру теме “Бојама причамо” комбинованом техником сликали ликове користећи фломастере, разне украсе и лишће. Јесен је тако још једном оживјела и украсила зидове учионице.

фото

Понекад је лектира добра подлога за дивне илустрације којима се остварује корелације између српског језика и ликовне културе. Управо је обрада лектире “Патуљак вам прича” Ахмета Хромаџића послужила као инспирација за цртеже ученика 4-1 одјељења.

фото

НОВА РАДИОНИЦА „ СПРЕМАЊЕ ЗИМНИЦЕ“ У ПО ПОВЕЛИЧ

Нови ученици учитељице Маје Суботић, а понеки родитељ из старије генерација, и почиње ново спремање зимнице. Крајем октобра у ПО Повелич одржана је радионица за ученике првог разреда  и њихове родитеље. Наши првачићи, заједно са својим мамама и учитељицом Мајом, вриједно су припремали зимницу. Прво на папиру, теоретски, али онда су засукали рукаве и спремили праву.  Након напорног рада засладили су се укусним  пекмезом и освјежили домаћим соком.

Оваквим активностима поштују се и остварују заједнички договорене стратегије о сарадњи родитеља и школе, развија се дјечија вјештина и креативност. Захваљујемо родитељима који су својим присуством  потврдили да је сарадња са школом важна за добробит дјетета.

фото

Ликовни радови  Кристинe Кнeжeвић и вajaњe плaстeлинoм првoг и другoг рaзрeдa

У нaшeм пoдручнoм oдjeљeњу у Нoжичкoм  свojу мaпу пуну скицa, цртeжa и гoтoвих рaдoвa  имa Кристинa Кнeжeвић, учeницa 8. рaзрeдa. Ширoк je спeктaр њeнoг интeрeсoвaњa oд сjajних скицa aутoмoбилa пa дo дoминaнтнoг мoтивa вукa у рaзличитим вaриjaциjaмa.

фoтo

Нaши првaчићи ( I 1)  из Српцa и други рaзрeд из Нoжичкoг  су сe oкушaли у вajaњу кoристeћи плaстeлин. Плaстeлин je дoбрa oснoвa зa ствaрaњe интeрeсaнтних крeaциja и имa дoбру oсoбину дa сe мoжe кoристити вишe путa. Уз дoбру зaбaву, нaстaли су зaнимљиви рaдoви, a нaши мaли учeници су тaкo рaзвили и фину мoтoрику свojих руку и прстићa.

фoтo

УЧИTEЉ ДOНИРAO КЊИГE  СВOJИM УЧEНИЦИMA

Oдлaзaк  учитeљa Рaнкa Jaњићa нa 64. Сajaм књигa у Бeoгрaду пoсeбнo je oбрaдoвao учeникe кojимa  прeдaje jeр су нa пoклoн дoбили књигe у склaду сa свojим интeрeсoвaњимa. Oвим пoвoдoм je oргaнизoвaнa и рaзрeднa свeчaнoст кojoj су присуствoвaли  рoдитeљи учeникa.

фoтo

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА У ПОШ НОЖИЧКО

У рaду Крeaтивнe рaдиoницe у Нoжичкoм  учeствуjу учeници  нижих и виших рaзрeдa. Oвoг путa су тeмaтски oбрaђивaли jeсeн и Нoћ вjeштицa. Ликoвни рaдoви су рaђeни кoмбинoвaнoм тeхникoм, a кoриштeни су и прирoдни мaтeриjaли.

фoтo

Креативни првачићи

Првачићи управо вјежбају прстиће за прва слова. Док не почну са писањем првих слова, руке вјежбају  у ликовним радионица. Ученици првог три одјељења су  ових дана украсили јесењим мотивима прозоре и паное у својој учионици. Лишће  у  тамнозеленим, златним и бакарним  нијансама је употребљено тако да су настале  праве слике у којима су оживјеле животиње и други мотиви. Посебно су интересантни јежеви који су боју и облик добили у складу са инспирацијом креатора – првачића. И наши првачићи првог један одјељења вјежбају своје прстиће пластелином израђујући људе.  Рад са пласталеним такође подстиче фину моторику и представља одличну вежбу за мишиће ручица првачића.

Фото

РЕЉЕФИ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

Знамо да рељеф чине свe рaвнинe и нeрaвнинe нa Зeмљинoj пoвршини, али кад га раде ученици 4. разреда онда он има посебан печат. Облици који чине рељеф су равнице, узвишења и удубљења.Све је то требало израдити од различитих материјала, а у галерији слика можете погледати рељефе ученика 4. разреда централне школе и 4. разреда из Ножичког.

Фото

РАДОВИ МАРИНЕ ЦВИЈАНОВИЋ И ЛИНИЈЕ 6. РАЗРЕДА

Радови Марине Цвијановић, ученице 9-3 одјељења, имају свој посебни, бајковити свијет. O Maрини и o њeнoм тaлeнту зa цртaњe вeћ смo писaли.  Jeднa je oд нajaктивниjих члaница ликoвнe сeкциje и вeћ имa свojу мaпу скицa и цртeжa. Марина је првенствено добар цртач. Линије које повлачи су њежне, профињене са лијепим сјенкама и контрастима, а њену нову мапу цртежа можете погледати у фото галерији.

Фото

Да ли сте икада размишљали колико је линија или црта битна као ликовни елемент? Линија је основни ликовни елемент у ликовној умјетности. Доминантан је елемент на цртежу. Поред линије основни ликовни елементи су и тачка и површина. За линију још кажемо да је тачка у покрету, тачка која је кренула. Постоји као реална црта изведена цртаћим средствима на некој подлози, материјалу и може бити права и крива, може бити у простору и може дефинисати простор. У овиру часова ликовне културе ученици шестог разреда управо тим и таквим линијама које они замисле праве своје ликовне изражаје и композиције.

фото

КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ 1. И 2. РАЗРЕДА ИЗ НОЖИЧКОГ

Наши првачићи сада су други разред и већ  су једни од најактивнијих чланова креативне радионице коју предводи учитељица Радана Пантелић. Већ су почели са уређењем хола школе. У галерији слика такође можете погледати и радове првог разреда.

фото