РЕЉЕФИ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

Знамо да рељеф чине свe рaвнинe и нeрaвнинe нa Зeмљинoj пoвршини, али кад га раде ученици 4. разреда онда он има посебан печат. Облици који чине рељеф су равнице, узвишења и удубљења.Све је то требало израдити од различитих материјала, а у галерији слика можете погледати рељефе ученика 4. разреда централне школе и 4. разреда из Ножичког.

Фото

РАДОВИ МАРИНЕ ЦВИЈАНОВИЋ И ЛИНИЈЕ 6. РАЗРЕДА

Радови Марине Цвијановић, ученице 9-3 одјељења, имају свој посебни, бајковити свијет. O Maрини и o њeнoм тaлeнту зa цртaњe вeћ смo писaли.  Jeднa je oд нajaктивниjих члaница ликoвнe сeкциje и вeћ имa свojу мaпу скицa и цртeжa. Марина је првенствено добар цртач. Линије које повлачи су њежне, профињене са лијепим сјенкама и контрастима, а њену нову мапу цртежа можете погледати у фото галерији.

Фото

Да ли сте икада размишљали колико је линија или црта битна као ликовни елемент? Линија је основни ликовни елемент у ликовној умјетности. Доминантан је елемент на цртежу. Поред линије основни ликовни елементи су и тачка и површина. За линију још кажемо да је тачка у покрету, тачка која је кренула. Постоји као реална црта изведена цртаћим средствима на некој подлози, материјалу и може бити права и крива, може бити у простору и може дефинисати простор. У овиру часова ликовне културе ученици шестог разреда управо тим и таквим линијама које они замисле праве своје ликовне изражаје и композиције.

фото

КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ 1. И 2. РАЗРЕДА ИЗ НОЖИЧКОГ

Наши првачићи сада су други разред и већ  су једни од најактивнијих чланова креативне радионице коју предводи учитељица Радана Пантелић. Већ су почели са уређењем хола школе. У галерији слика такође можете погледати и радове првог разреда.

фото