РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА И ПОСТИГНУЋА

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: VI 1

ФЕБРУАР, 2020. године

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020.                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020. српски језик              
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020. математика                

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: VI 2

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020.                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020. српски језик              
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020.   математика географија             

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: VI 3

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020.                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020.                
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020.  математика              

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: VII 1

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020.                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020. српски језик               
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020.  математика              
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020.                

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: VII 2

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020.                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.  српски језик              
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020.                
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020.                

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: VII 3

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020. српски језик                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020.   математика              
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020.                

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: VIII 1

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020.                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020.                
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020.   географија математика              

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: VIII 2

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020.                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020.                
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020. географија  математика             

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: VIII 3

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020.                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020.                
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020. географија   математика              

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: IХ 1

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020. српски језик                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020. математика                
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020.   географија              

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: IХ 2

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020. српски језик               
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020. биологија               
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020.   географија              

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: IХ 3

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020.  српски језик              
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020.                
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020.   географија  математика