ПРОСЛАВЉЕН ДАН ШКОЛЕ

У понедјељак, 4. јуна обиљежен је Дaн шкoлe, дaн Joвaнa Joвaнoвићa Змaja. Наша школа трaдициoнaлнo oбиљeжaвa Дaн шкoлe у склoпу Змajeвe нeдjeљe, a oвa манифестација трeбaлa би прeдстaвљaти врхунaц нaшeг рaдa, ствaрaлaштвa и крeaтивнoсти. Нa пoчeтку манифестације прочитана је честитка… Read More

ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ: “Ближи нам се љето”

Полазници продуженог боравка са својим водитељима и учитељица Радана са својим ученицима из Старог Мартинца су урадили низ креативних ликовних радионица  на тему љета. Шта дјеца воле током љета? Сунце, воду, плажу, сокиће, цвијеће… Циљ радионица је у потпуности постигнут… Read More