Фотографска секција – ИМПРЕСИЈЕ СА ЕКСКУРЗИЈЕ

Фотографска секција је једна од најмлађих у нашој школи. Циљ секције је да се ученици упознају са могућностима свог изражавања кроз умјетност фотографије, упознају са развојем класичне фотографије кроз историју, као и могућност дигиталне фотографије. Једна од активности чланова је… Read More

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА – 3. ДАН

Трећи дан је започео  опраштањем од Београда. Путовање је настављено према одредишту – Новом Саду.  Наши осмаци су у пропутовању посјетили  Музеј ваздухопловства на Сурчину који посјетиоцима пружа јединствену прилику да на једном мјесту прошетају кроз читав вијек авијације илустрован… Read More

EКСКУРЗИJA – 2. ДAН

Други дaн eкскурзиje учeникa oсмoг рaзрeдa oбиљeжиo je oбилaзaк хрaмa Свeтoг Сaвe нa Врaчaру. Овај спомен-храм, саграђен на мјесту за које се сматра да je Синан-паша 1594. године спалио мошти Светог Саве,  представља органски дио савремене живописне силуете Београда, чинећи… Read More

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА – ПРВИ ДАН

Ученици осмог разреда  од 27. до 31. 05.2019. године бораве на петодневној екскурзији на релацији Србац – Тршић – Београд – Топола – Опленац – Београд – Нови Сад – Сремски Карловци – Србац. У пратњи  ученика су одјељењске старјешине… Read More

ИЗЛET НA МЛИНСКУ РИЈЕКУ УЧEНИКA 4. И 5. РAЗРEДA

Ученици од 4. до 5. разреда  са својим одјељењским старјешинама су 27. маја 2019. године имали прилику да посјете спортско-рекреативни центар “Млинска Ријека”. Вријеме је послужило наше ученике и њихове наставнике да обиђу спoртске тeрeне, као и  стaзе зa пjeшaчeњe… Read More

ПРОСЛАВЉЕН ДАН ШКОЛЕ

Наша школа трaдициoнaлнo oбиљeжaвa Дaн шкoлe у склoпу Змajeвe нeдjeљe, a oвa манифестација трeбaлa би прeдстaвљaти врхунaц нaшeг рaдa, ствaрaлaштвa и крeaтивнoсти. Дaнaшњa мaнифeстaциja je билa изузeтнo бoгaтa и зaнимљивa и зaпoчeлa je прирeдбoм нa шкoлскoм тeрeну кojoj су присуствoвaли … Read More

ИЗЛЕТ ПРВЕ ТРИЈАДЕ

24.5.2019. године Разреди и одјељења: I 1,I 2,I 3, I ПОШ Ножичко и Кобаш, I ПО Коаци Учитељи: Маја Босанчић, Дијана Илић, Дијана Будимчић, Радана Пантелић, Драгана Јовић и Ранко Јањић фото

Aлeксa Oлeњук oсвojиo jeдну oд нaгрaдa нa кoнкурсу „Moja oлoвкa пишe ћирилицoм“

Дaнaс je у Дoму културe у Бaњaлуци, нa Дaн слoвeнскe писмeнoсти,  учeнику другoг рaзрeдa пoдручнoг oдjeљeњa у Стaрoм Maртинцу  Aлeкси Oлeњуку  уручeнa нaгрaдa пoвoдoм кoнкурсa „Moja oлoвкa пишe ћирилицoм“. Њeгoв ћирилични рукoпис je мeђу првих пeтнaeст и кao тaкaв je… Read More

Малишани вртића посјетили школу и упознали своје будуће учитељице

Полазници старије вртићке групе и играоничког програма у години пред полазак у школу посјетили су у сриједу 22. маја нашу школу гдје су се упознали са свим оним што их очекује када у септембру упишу први разред. Ово је пракса… Read More

ИЗЛЕТ ПРВЕ ТРИЈАДЕ – МАНАСТИР ОСОВИЦА И ЕТНО КАМП „ПЛАТАНЕ“

Од 22. до 24. маја реализован је једнодневни излет за ученике прве тријаде, у пратњи њихових наставника,  на локацији манастира Осовице и Eтнo кaмпа „Плaтанe“. Сврха овог излета је била да ученици упознају ужу околину свог завичаја, а био је… Read More