РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА И ПОСТИГНУЋА

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ:  VI 1

Март 2020. године

СЕДМИЦА                                        НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД 2.3.2020. ДО 6.3. 2020. Географија   Биологија    
ОД 9.3.2020. ДО 13.3.2020.      
ОД 16.3.2020. ДО 20.3.2020. Њемачки језик Српски језик  
ОД 23.3.2020. ДО 27.3.2020. Математика Српски језик  
ОД 30.3.2020. ДО 31.3.2020.      
     

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ:  VI 2

Март 2020. године

СЕДМИЦА                                        НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД 2.3.2020. ДО 6.3. 2020. биологија    
ОД 9.3.2020. ДО 13.3.2020.      
ОД 16.3.2020. ДО 20.3.2020. Њемачки језик Српски језик  
ОД 23.3.2020. ДО 27.3.2020. Математика Српски језик  
ОД 30.3.2020. ДО 31.3.2020.      
     

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ:  VI 3

Март 2020. године

СЕДМИЦА                                        НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД 2.3.2020. ДО 6.3. 2020. Географија Српски језик  
ОД 9.3.2020. ДО 13.3.2020. биологија    
ОД 16.3.2020. ДО 20.3.2020. Њемачки језик Српски језик  
ОД 23.3.2020. ДО 27.3.2020. Математика    
ОД 30.3.2020. ДО 31.3.2020.      
     

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ:  VII 1

Март 2020. године

СЕДМИЦА                                        НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД 2.3.2020. ДО 6.3. 2020. Биологија    
ОД 9.3.2020. ДО 13.3.2020. Српски језик Физика Географија
ОД 16.3.2020. ДО 20.3.2020. Њемачки језик    
ОД 23.3.2020. ДО 27.3.2020. Математика    
ОД 30.3.2020. ДО 31.3.2020.      
     

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ:  VII 2

Март 2020. године

СЕДМИЦА                                        НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД 2.3.2020. ДО 6.3. 2020. Физика    
ОД 9.3.2020. ДО 13.3.2020. Биологија Српски језик  
ОД 16.3.2020. ДО 20.3.2020. Њемачки језик Географија  
ОД 23.3.2020. ДО 27.3.2020.      
ОД 30.3.2020. ДО 31.3.2020.      
     

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ:  VII 3

Март 2020. године

СЕДМИЦА                                        НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД 2.3.2020. ДО 6.3. 2020. Енглески језик Физика  
ОД 9.3.2020. ДО 13.3.2020. Биологија Српски језик Географија
ОД 16.3.2020. ДО 20.3.2020. Њемачки језик    
ОД 23.3.2020. ДО 27.3.2020. Математика    
ОД 30.3.2020. ДО 31.3.2020.      
     

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ:  VIII 1

Март 2020. године

СЕДМИЦА                                        НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД 2.3.2020. ДО 6.3. 2020. Енглески језик Физика Биологија
ОД 9.3.2020. ДО 13.3.2020.      
ОД 16.3.2020. ДО 20.3.2020. Српски језик    
ОД 23.3.2020. ДО 27.3.2020. Математика    
ОД 30.3.2020. ДО 31.3.2020.      
     

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ:  VIII 2

Март 2020. године

СЕДМИЦА                                        НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД 2.3.2020. ДО 6.3. 2020. Српски језик Географија Енглески језик
ОД 9.3.2020. ДО 13.3.2020.      
ОД 16.3.2020. ДО 20.3.2020.      
ОД 23.3.2020. ДО 27.3.2020. Математика Српски језик  
ОД 30.3.2020. ДО 31.3.2020.      
     

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ:  VIII 3

Март 2020. године

СЕДМИЦА                                        НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД 2.3.2020. ДО 6.3. 2020. Српски језик Енглески језик Биологија
ОД 9.3.2020. ДО 13.3.2020.      
ОД 16.3.2020. ДО 20.3.2020.      
ОД 23.3.2020. ДО 27.3.2020. Математика Српски језик  
ОД 30.3.2020. ДО 31.3.2020.      
     

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ:  IX 1

Март 2020. године

СЕДМИЦА                                        НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД 2.3.2020. ДО 6.3. 2020. Српски језик    
ОД 9.3.2020. ДО 13.3.2020. Српски језик Математика  
ОД 16.3.2020. ДО 20.3.2020. Српски језик    
ОД 23.3.2020. ДО 27.3.2020.      
ОД 30.3.2020. ДО 31.3.2020.      
     

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ:  IX 2

Март 2020. године

СЕДМИЦА                                        НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД 2.3.2020. ДО 6.3. 2020. Српски језик    
ОД 9.3.2020. ДО 13.3.2020. Српски језик Математика  
ОД 16.3.2020. ДО 20.3.2020. Српски језик    
ОД 23.3.2020. ДО 27.3.2020.      
ОД 30.3.2020. ДО 31.3.2020.      
     

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ:  IX 3

Март 2020. године

СЕДМИЦА                                        НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД 2.3.2020. ДО 6.3. 2020. Српски језик Математика  
ОД 9.3.2020. ДО 13.3.2020. Српски језик    
ОД 16.3.2020. ДО 20.3.2020. Српски језик    
ОД 23.3.2020. ДО 27.3.2020.      
ОД 30.3.2020. ДО 31.3.2020.      
     

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА И ПОСТИГНУЋА

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: VI 1

ФЕБРУАР, 2020. године

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020.                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020. српски језик              
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020. математика                

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: VI 2

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020.                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020. српски језик              
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020.   математика географија             

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: VI 3

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020.                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020.                
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020.  математика              

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: VII 1

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020.                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020. српски језик               
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020.  математика              
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020.                

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: VII 2

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020.                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.  српски језик              
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020.                
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020.                

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: VII 3

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020. српски језик                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020.   математика              
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020.                

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: VIII 1

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020.                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020.                
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020.   географија математика              

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: VIII 2

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020.                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020.                
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020. географија  математика             

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: VIII 3

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020.                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020.                
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020. географија   математика              

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: IХ 1

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020. српски језик                
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020. математика                
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020.   географија              

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: IХ 2

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020. српски језик               
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020. биологија               
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020.   географија              

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: IХ 3

СЕДМИЦА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
ОД:3.2.2020. ДО: 7.2.2020.  српски језик              
ОД: 10.2.2020. ДО: 14.2.2020.                
ОД:17.2.2020. ДО:21.2.2020.                
ОД: 24.2.2020. ДО: 28.2.2020.   географија  математика