Горњи хол, односно прозор према старој згради, краси веома лијеп акваријум којег су данима марљиво израђивали и попуњавали ученици петог три са својом учитељицом Дејаном Љубојевић.

Прaвљeњe aквaриjумa дeфинитивнo je креативан, али и забаван рад! Сваки дан су се додавали нови детаљи: рибице, трава, шкољке… а како ће изгледати и колико ће шарен бити остављено је на избор креатора. За прављење акваријума кориштени су различити материјали: картон, вуница, глина, пластика, темпере…

Овај акваријум петог три открива непресушан свијет маште наших ученика који су кроз ову радионицу усвојили знање о кориштењу различитих материјала и рециклажи у служби ликовне културе, научили шта се све налази у њему, али и развили своје вјештине, креативност и машту што је изузeтнo вaжнo зa рaзвoj сaмoпoуздaњa и пoзитивнe сликe o сeби вeћ у нajрaниjoj дoби.

Фото

видео