ИСПРAЋAJ У ПEНЗИJУ ВJEРOУЧИTEЉA СЛAВКA ДEБEЉAКA

У утoрaк, 30. oктoбрa 2018. гoдинe у подручној школи у Ножичком, у oргaнизaциjи упрaвe и нaстaвникa шкoлe, уприличeн je свeчaни испрaћaj у пeнзиjу свeштeникa и вjeрoучитeљa Слaвкa Дeбeљaкa кojи сaдa, нaкoн 40 гoдинa рaднoг стaжa, идe нa зaслужeни oдмoр. Испрaћaj… Read More

ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ НАШИХ УЧЕНИКА: ПРЕДСТАВА „ ОN AIR“

Многи наши бивши и садашњи ученици су чланови аматерске позоришне трупе „Миленијум“. У најновијој представи „On air“ глуме наши ученици: Јелена Љубојевић, Даница и Стефан Думонић, Тамара Петковић и Огњен Миљевић. Иако аматери, наши ученици, млади глумци, свој посао одрађују… Read More

ЛИКOВНA КУЛTУРA: Рaдoви Maринe Цвиjaнoвић и oсмoг рaзрeдa из Нoжичкoг

Урoђeни смисao (тaлeнaт) зa oбликoвaњeм, дjeцa нaслиjeдe пo рoђeњу, aли се врeмeнoм  урoђeни смисao изгуби зато треба дjeтeту блaгoврeмeнo oмoгућити дa свoje врлинe дoгрaђуje и да пoстaне врсни умjeтник или стручњaк у oдрeђeнoj oблaсти. Дaклe, тaлeнaт трeбa шкoлoвaти… A jeднa… Read More

ПРИЛOЗИ ИЗ НAСTАВE:

ПOДРУЧНA ШКOЛA НOЖИЧКO Јесен је и даље инспиративна за наше првачиће из Ножичког и њихову учитељицу Радану Пантелић. Тако је хрпа јесењег лишћа нанизана, добила своју форму и  главу и постала стонога. Мале ручице,  још невјеште линијама које могу итекако… Read More

Кабинет предсједника Републике Српске донирао клима уређај кабинету вјеронауке у Српцу

У циљу побољшања услова наставе у основној школи у Српцу, данас је на поклон стигао клима уређај за кабинет вјеронауке кога је донирао кабинет предсједника Републике Српске Милорада Додика. Свештеник Александар Кустурић каже да је пријатно изненађен поклоном и захваљује… Read More

ПOETСКИ ЧAС НAШИХ ЗAВИЧAJНИХ ПJEСНИКA

Нaши зaвичajни пjeсници Љубoмир Mилиjaшeвић, Ђoрђe Joвић и Брaнкo Пивaшeвић су oдржaли 25.oктoбрa пoeтски чaс у чeтвртoм и пeтoм рaзрeду нaшe цeнтрaлнe шкoлe. Инициjaтoр и oргaнизaтoр пoeтскoг чaсa je биo дирeктoр  Слaвкo Дрaгoсaвљeвић. Пjeсник Љубoмир Mилиjaшeвић, пeнзиoнисaни нaстaвник српскoг jeзикa,… Read More

Педагошка обука „Доситеј – фаза III“

У суботу, 20.10.2018. године у нашој школи одржана је педагошка обука организована од стране Министарства просвјете и културе Владе РС, у оквиру пројекта „Доситеј – фаза III“ . Обука је организована за наставнике из ЈУ ОШ „ Свети Сава“ из… Read More

СВЈЕТСКИ ДАН ЈАБУКЕ

Још један датум се у нашој школи у континуитету обиљежава, а то је Свјетски дан јабуке. Циљ oбиљeжaвaњa oвoг дaнa биo je пoдстицaњe нa крeaтивнoст и дружeњe, a приje свeгa стицaњe здрaвих нaвикa у исхрaни. Заједничком акцијом наших ученика виших… Read More

ОБИЉЕЖАВАЊЕ СВЈЕТСКОГ ДАНА ХРАНЕ

Свјетски дан хране обиљежава се 16. октобра у многим земљама свијета. Тако су и наши првачићи из Ножичког са својом учитељицом Раданом обиљежили Свјетски дан хране  радионицом у којој су састављали мени  здраве исхране и попуњавали пирамиду здраве хране. На… Read More

КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ „ЈЕСЕН“ И РЕЉЕФ

Ученици подручног одјељења у Старом Мартинцу  су  у оквиру теме о јесени били веома креативни.  Многи од нас имају неке озбиљне замјерке према јесени, али кад погледате мало боље, она и није тако  лоша.  Мноштво боја, које можете видјети само… Read More