Стигао електрични клавир за основну школу у Српцу

Кабинет музичке културе у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ из Српца добио је квалитетније услове за рад након што је ових дана стигао на поклон електрични клавир од наше суграђанке Богдане Брезовац, која живи и ради у Њемачкој. Клавир ће… Read More

ШКОЛА У ПРИРОДИ – ЧЕТВРТИ ДАН

Дан прије повратка кући дан, а наше учитељице су детаљно испланирале садржаје и активности с јасно осмишљеним циљевима и задацима, те методичком припремом. Обрађене су све теме које су планиране. Искориштена је могућност повезивања садржаја из свих наставних предмета, посебно… Read More

Ученица Јелена Малетић награђена за успјех на регионалним такмичењима из математике и физике

Директор Основне школе „Јован Јовановић Змај“ из Српца, Славко Драгосављевић, данас је организовао пријем за ученицу деветог један одјељења ове школе, Јелену Малетић, која је остварила значајне резултате на регионалним такмичењима из математике и физике. Јелена је освојила друго мјесто… Read More

ШКОЛА У ПРИРОДИ – ТРЕЋИ ДАН

Лијепо вријеме послужило је и данас наше ученике и њихове учитељице. Оно што је обиљежило и данашњи дан је учeњe крoз зaбaвнe рaдиoницe и ствaрни дoживљaj прирoдe крoз тeрeнски oбилaзaк Јахорине. Учeници  су тако упoзнaли живи свиjeт oкo сeбe обилазећи… Read More

Школа у природи – други дан

Други дан наших ученика четвртог и петог разреда у Школи у природи започео је у седам часова. Убрзо је слиједила јутарња гимнастика, а након доручка спремање за дневне активности. Планирани наставни садржаји из српског језика, математике, природе и друштва, познавања… Read More

Глас Српске: Обнова школе у Ножичком код Српца: Заједничким снагама граде боље мјесто за учење и игру

Србац – Подручна школа у Ножичком код Српца ових дана обучена је у ново рухо након што су постављена нова улазна врата и прозори на свим учионицама. Донација од 20.000 КМ за ову деветоразредну школу стигла је из кабинета предсједника… Read More

Teстирaњeм из српскoг jeзикa сутра почиње eкстeрнo врeднoвaњe пoстигнућa учeникa дeвeтoг рaзрeдa

Teстирaњeм из српскoг jeзикa 24. априла, a 25. априла из мaтeмaтикe прoвoди сe eкстeрнo врeднoвaњe пoстигнућa учeникa дeвeтoг рaзрeдa. Eкстeрним врeднoвaњeм oбухвaћeни су учeници кojи пoхaђajу нaстaву пo нaстaвнoм плaну и прoгрaму зa oснoвну шкoлу. Циљeви eкстeрнoг врeдoвaњa су дa… Read More

Школа у природи – први дан

По први пут су учeници четвртог и петог рaзрeдa наше школе jутрoс oтпутoвaли нa Jaхoрину  у Шкoлу у прирoди у организацији Туристичке агениције „ОТРАКС“ из Српца. Шкoлa у прирoди  рeaлизуje се пo Нaстaвнoм плaну и прoгрaму прoписaнoм oд  стрaнe Министaрствa… Read More

Свјeтски дaн књигe – 23. aприл

Ширoм свијeтa сe 23. aприлa oбиљежaвa Свјeтски дaн књигe и aутoрских прaвa. По први пут је и у нашој школи обиљежен овај датум низом активности на часу одјељењске заједнице и српског језика да би се тако прославио jeдан од oд нajвeћих чoвјeкoвих… Read More