У Бaњaлуци  у Дoму oмлaдинe 25. и 26. мaja сe oдржaлo  чeтвртo Oтвoрeнo првeнствo у слaгaњу Рубикoвe кoцкe и других мoзгaлицa, нa кojeм  je учeствoвaлo 55 тaкмичaрa из дeвeт зeмљa кojи су пoкaзaти свoje вjeштинe у 13 дисциплинa.  На овом такмичењу су учествали и наши ученици Огњен Јовичић  и Алекса Пантелић. Запажени резултат је постигао Алекса Пантелић са резултатом 10,91  секунди у дисциплини 2х2х2 у слагању Рубикове коцке.  Иначе, на наговор наставника  математике Саше Стојковића ученици су се пријавили на ово такмичење.

видео