Наша школа трaдициoнaлнo oбиљeжaвa Дaн шкoлe у склoпу Змajeвe нeдjeљe, a oвa манифестација трeбaлa би прeдстaвљaти врхунaц нaшeг рaдa, ствaрaлaштвa и крeaтивнoсти. Директорка школе Мануела Рађевић Јокић  истакла је значај Дана школе на којем ученици, поред дружења у позитивном окружењу, могу да испоље своју креативност и вјештине.

У централној школи ученици од првог до петог разреда учествовали су у показној вјежби евакуације и спасавања у случају земљотреса. Носилац активности била је Општинска служба цивилне заштите која је израдила стручни елаборат ове вјежбе са јасним упутама и инструкцијама које су разрађене на генералној проби одржаној два дана раније у просторијама школе.

За ученике од 6. до 9. разреда организоване су спортске активности.

РЕЗУЛТАТИ:

ФУДБАЛ-ДЈЕЧАЦИ

  1. мјесто – VII разред
  2. мјесто – VIII разред
  3. мјесто – IX разред
  4. мјесто – VI разред

ОДБОЈКА-ДЈЕВОЈЧИЦЕ

  1. мјесто – IX разред
  2. мјесто – VIII разред
  3. мјесто – VII разред

У нашим подручним школама и одјељењима такође је низом активности, претежно спортских, обиљежен Дан школе.

Фото