Књижни фонд у нашој подручној школи у Кобашу обогаћен је донацијом лектира од другог до деветог разреда анонимног донатора.  Ово је узузетно вриједна донација ако имамо у виду  да већина школских библиотека нема све књиге за лектиру које су обавезне по наставним плановима и програмима, а и оно примјерака што имају недовољно је да подмире потребе свих ученика.

Од срца захваљујемо донатору, јер иако   живимо  у  времену  брзог  развоја  и  доминације  технолошких  „чуда“, то  свакако  није  разлог  да  занемаримо  читање  књига  и  њихов  значај  у  животу сваког човјека, посебно ученика.