Распоред рада допунске и додатне наставе, школска 2020/21. година

Допунска настава:

Редни број ПРЕДМЕТ БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ГРУПА НЕДЕЉНО ЧАСОВА ГОДИШЊЕ ЧАСОВА ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ
1. Српски  језик 25 5 5 180 Милена Игњатић, Нада Миловановић, Дејана Ћирић, Санела Ожег, Сања Божић
2. Њемачки језик 10 2 2 72 Далиборка Стојановић, Ирена Драгојевић
3. Енглески језик 40 4 4 144 Драгана Ћирић, Недељко Смиљанић, Славица Миљевић, Слађана Звиздало
4. Историја и географија 30 4 4 144 Божана Кусић, Нада Вукотић, Драган Игњатић, ВерољубМалетић
5. Биологија 10 2 2 72 Јелен Татић, Андреја Стојковић
6. Хемија 15 1 1 36 Селведин Селимановић
7. Физика 12 2 2 72 Тања Деспотовић, Савка Вукашиновић
8. Математика 30 4 4 144 Саша Стојковић, Срђан Јефић, Анкица Лазић, Недим Окић
9. Математика 2 1 1 36 Маја Босанчић
10. Српски језик 3 1 1 36 Дијана Будимчић
11. Српски језик/Математика 5 1 1 36 Дијана Илић
12. Српски језик 3 1 1 36 Далиборка Љубојевић
13. Српски језик/Математика 2 1 1 36 Сања Игњатић
14. Српски језик/Математика 3 1 1 36 Бранка Малешевић
15. Српски језик/Математика 3 1 1 36 Радана Пантелић
16. Српски језик/Математика 3 1 1 36 Дејана Љубојевић
17. Математика 1 1 1 36 Драгана Бобић
18. Математика 4 1 1 36 Нада Билбија Јосиповић
19. Српски језик 2 1 1 36 Радана Пантелић
20. Српски језик/Математика 3 1 1 36 Милијана Лазић
21. Српски језик 2 1 1 36 Данијела Божић
22. Српски језик 2 1 1 36 Ранко Јањић
23.  Српски језик/Математика 2 1 1 36 Ђорђе Јовић
24. Математика 3 1 1 36 Романа Драгосав
25. Српски језик/Математика 1 1 1 36 Јелена Бијељић
26. Српски језик 1 1 1 36 Љиљана Берић
27. Српски језик/Математика 2 1 1 36 Жељко Цвијановић
28. Православна вјеронаука 10 1 1 36 Петко Вуковић, Александар Кустурић, Живко Илић, Славиша Топић

Додатна настава:

Редни број П Р Е Д М Е Т БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ГРУПА НЕДЕЉНО ЧАСОВА ГОДИШЊЕ ЧАСОВА ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ
1. Српски језик 30 5 5 180 Милена Игњатић, Нада Миловановић, Дејана Ћирић, Санела Ожег, Сања Божић
2. Њемачки језик 25 2 2 72 Далиборка Стојановић, Ирена Драгојевић
3. Енглески језик 20 4 4 144 Драгана Ћирић, Недељко Смиљанић, Славица Миљевић, Слађана Звиздало
4. Историја и географија 15 3 3 108 Божана Кусић, Верољуб Малетић, Нада Вукотић
6. Хемија 15 1 1 36 Селведин Селимановић
7. Математика 25 4 4 144 Саша Стојковић, Срђан Јефић, Анкица Лазић, Недим Окић
8. Физика 20 1 1 36 Савка Вукашиновић
9. Основи информатике 10 1 1 36 Саша Бијељић
10. Православна вјеронаука 20 4 4 144 Петко Вуковић, Александар Кустурић, Живко Илић, Славиша Топић

Распоред рада допунске и додатне наставе, школска 2019/20. година

Допунска настава – предметна настава

Назив предмета Име и презиме реализатора Разред и одјељење дан час Број ученика
Енглески језик Славица Миљевић VII 1, VII2, IX1,2,3 понедјељак 7.час по потреби
Енглески језик Драгана Ћирић VII 3, VIII – Србац сриједа 7.час по потреби
Енглески језикДрагана ЋирићVI-IX
Ножичко
сриједа7. часпо потреби
Српски језикДејана
Ћирић

VI
четвртак7. часпо потреби
Енглески језик Слађана Звиздало VI,VII, VIII, IX Сриједа понедјељак 6. час 7. час 3 8
Српски језик Нада Миловановић VI 1 понедјељак 7. час по потреби
Српски језик Милена Игњатић VII 1 и VII2 понедјељак 7. час по потреби
Српски језик Санела Ожег VI понедјељак 7. час 6
Српски језик Дејана Ћирић VI2,VI3, VIII2, VIII3 четвртак 7.час по потреби
Њемачки језик Далиборка Стојановић VII Ножичко четвртак 7.час по потреби
Њемачки језик Ирена Драгојевић VIII  и IX петак 7.час по потреби
Историја Божана Кусић VIII1,2 и 3 сриједа 7. час по потреби
историјаНада ВукотићIXуторак7.часпо потреби
географија Драган Игњатић VIII2, VIII3 четвртак 7.час 3
Историја/ географија Верољуб  Малетић VII разред Кобаш сриједа 6.час по потреби
математика Саша Стојковић VIII1, IX1,IX2 понедјељак 7. час по потреби
математика Милана Лукић VI, VII, IX уторак 7. час по потреби
математикаНедим Окић Ножичко
IX
понедјељак7. часпо потреби
математика Срђан Јефић VI, VII, VIII, IX уторак 7.час по потреби
физика Тања Деспотовић VIII2, VIII3, IX1,IX2, IX3 четвртак 7. час по потреби
физикаТања ДеспотовићНожичко VIII и IXпетак7. часпо потреби
физика Савка Вукашиновић VIII1 понедјељак 7. час по потреби
биологија Јелена Татић IX разред сриједа 7. час по потреби
хемија Селведин Селимановић VIII  и IX разред сриједа 7. час по потреби

Допунска настава – разредна настава

Име и презиме реализатора Разред и одјељење дан час Број ученика
Маја Босанчић II1 Уторак – 1. смјена Петак – 2. смјена 5.час 2
Дијана Илић II2 четвртак 5. час 5
Дијана Будимчић II3 четвртак 5. час 3
Жељко Цвијановић III Кобаш уторак 5. час 1
Далиборка Љубојевић III1 четвртак 5. час 3
Сања Игњатић III2 сриједа 5. час 2
Бранка Малешевић III3 сриједа 5. час 3
С. Слободанка Гужвић IV Кобаш уторак 5. час 3
Весна Смиљанић IV Нова Вес понедјељак 5. час 1
Милица Адамовић IV1 четвртак 5. час 3
Зорица Радомир IV2 четвртак 5. час 3
Ивана Перић IV3 сриједа 5. час 1
Љиљана Берић V четвртак 5. час 1
Сања Стојић V1 петак 5. час 4
Данијела Антонић V3 понедјељак 5.час 3

Додатна  настава – предметна настава

Назив предмета Име и презиме реализатора Разред и одјељење дан час Број ученика
Енглески језик Славица Миљевић VI1,2,3 IX1,2,3 сриједа 7. час  
Енглески језик Драгана Ћирић VIII уторак 7. час  
Енглески језик Слађана Звиздало VIII Кобаш петак 7.час 3
Српски језик Нада Миловановић VI 1 петак 6. час 3
Српски језик Милена Игњатић IX1,2,3 уторак 7. час сви због мале матуре
Српски језик Санела Ожег IX
Ножичко
сриједа 7. час
Српски језик Дејана Ћирић VIII2, VIII3 уторак 7. час  
Њемачки језик Далиборка Стојановић VII 1 и VII2 понедјељак 6. час 15
Њемачки језик Ирена Драгојевић VIII, IX понедјељак 7. час  
Основи информатике Саша Бијељић VIII IX Сиједа 7. час 10
математика Милана Лукић VII, IX понедјељак 7. час  
математика Саша Стојковић VIII, IX1 , 2 четвртак 7. час  
математикаНедим Окић Ножичко
IX
понедјељак7. час
Историја Божана Кусић VII 1, 2, 3 уторак 7. час  преко 10 ученика
историја/ географијаНада ВукотићVII
Ножичко
сриједа7. час
Историја/ географија Верољуб Малетић VIII Кобаш уторак 7. час  
физика Савка Вукашиновић VII 1, 2, 3; VIII1   Уторак понедјељак 7. час 5 – VIII1; Око 5 из свих одјељења 7. разреда
Хемија Селведин Селимановић IX1,2,3 петак 7. час  
ХемијаСелведин Селимановић
IX
Ножико
четвртак7. час