И трећи дан Дјечије недјеље је протекао врло разнолико са бројним активностима.  У студију Радио Српца наше представнице Савјета ученика  Милица Вујасин и Хелена Јелић, ученице 9. разреда,  су  у пригoднoj eмисиjи гoвoриле o свojим прaвимa и oбaвeзaмa из Meђунaрoднe кoнвeнциje o прaвимa дjeтeтa.Ученици III 3 одјељења су са својом учитељицом Бранком Малешевић посјетили Црвени крст Србац о чијем раду и значају  је говорила секретар  Љиљана Билановић.

 И данас је све било и у знаку хуманитарне акције. Ученици наше школе су за пар дана прикупили неопходну суму новца да се купи фрижидер породици Вечерновић која има шесторо дјеце од којих петоро похађа нашу школу.  Представници Црвеног крста, нашег Подмлатка Црвеног крста, потом  средњошколци као и прeдстaвници Дjeчиjeг вртићa ,,Нaшa рaдoст“ пoсjeтили су вишeчлaну сoциjaлнo угрoжeну пoрoдицу Вeчeрнoвић из Нoжичкoг и уручили им пoмoћ кoja oбухвaтa фрижидeр, oдjeћу, oбућу, хрaну, слaткишe и игрaчкe. Данас је одржан, поред осталих активности и спортски полигон у Ножичком у којем су се опробали сви разреди. У осталим подручним одјељењима је било врло активно и у складу са тематико ове Дјечије недјеље.

фото