Директор Мануела Рађевић – Јокић

Помоћник директора Радана Пантелић

Педагог – Зорица Кљајчин

Психолог – Ведрана Савановић

Рачуновођа – Зора Газић

Секретар – Љиљана Шашић

У ЈУ Основној школи ,,Јован Јовановић Змај“ Србац је запослено 124 радника. Од наведеног броја радника, 107 радника је запослено на неодређено вријеме, а 12 радника на одређено вријеме, 5 радника су ангажована по уговору о дјелу, а један радник по уговору о допунском раду.

У настави ради 82 радника, 33 радника у разредној настави, а 49 радника у предметној настави.

Школом руководи директор Мануела Рађевић-Јокић, магистар разредне наставе. На мјесту помоћника директора запослена је  магистар  разредне наставе Радана Пантелић.

Стручни сарадници у школи су Зорица Кљајчин, дипломирани педагог, Ведрана Савановић, дипломирани психолог,  послове библиотекара обавља Милена Шаула, професор српског језика и књижевности. Послове рачуновође обавља Зора Газић, дипломирани економиста, а послове секретара обавља дипломирани правник Љиљана Шашић.

У школи је запослен један административно – финансијски радник и један књижничар.

На мјесто асистента у настави ангажована су 5 радника, а послове водитеља продуженог боравка обавља седам  радника и један рафник је ангажован ма 50 посто норме у птодуженом боравку, у боравку је анкажован радник на

Поред наставног особља у школи послове помоћно-техничког особља обавља 25 радника.

Звање савјетника имају 2  наставника.

Сви наставници су стручно заступљени и прошли су стручно усавршавање организовано од стране РПЗ – а.