Директор – Славко Драгосављевић

Помоћник директора – Мануела Рађевић – Јокић

Педагог – Зорица Кљајчин

Психолог – Ведрана Савановић

Рачуновођа – Зора Газић

Секретар – Љиљана Шашић

У нашој школи су запослена 82 радника која раде у настави. Од тога 41 наставник ради у предметној настави и 41 наставник у разредној настави. Управу школе чини 8 радника.

Уговор на неодређено вријеме има 53 наставника, а на одређено вријеме је запослено 29 наставника.

Школом руководи директор Славко Драгосављевић, доктор науке физичке културе. На мјесту помоћника директора запослена је магистар, професор разредне наставе Мануела Рађевић – Јокић.

Стручни сарадници у школи су Зорица Кљајчин, дипломирани педагог, Ведрана Савановић, дипломирани психолог, библиотекар Милена Шаула и дипломирани дефектолог Амела Јунузовић.

Послове рачуновође обавља Зора Газић, дипломирани економиста, док послове секретара обавља дипломирани правник Љиљана Шашић.

У школи је запослен један административно – финансијски радник.

На мјесто асистента у настави ангажована су 3 радника. Звање савјетника имају 3 наставника.

Сви наставници су стручно заступљени и прошли су стручно усавршавање организовано од стране РПЗ – а.

Поред наставног особља у школи су запослена и 22 радника која чине техничко особље школе.