Директор Мануела Рађевић – Јокић

Помоћник директора Радана Пантелић

Педагог – Зорица Кљајчин

Психолог – Ведрана Савановић

Рачуновођа – Зора Газић

Секретар – Љиљана Шашић

У ЈУ Основној школи ,,Јован Јовановић Змај“ Србац је запослено 124 радника. Од наведеног броја радника, 100 радника је запослено на неодређено вријеме, а 19 радника на одређено вријеме, 3 радника су ангажована по уговору о дјелу, а један радник по уговору о допунском раду.

У настави ради 81 радник: 32 радника у разредној настави, а 49 радника у предметној настави.

Школом руководи директорка Мануела Рађевић – Јокић, магистар, професор разредне наставе. Помоћник директора је Радана Пантелић, магистар, професор разредне наставе.

Стручни сарадници у школи су Зорица Кљајчин, дипломирани педагог, Ведрана Савановић, дипломирани психолог, библиотекар Милена Шаула и дипломирани дефектолог Амела Јунузовић.

Послове рачуновође обавља Зора Газић, дипломирани економиста, док послове секретара обавља дипломирани правник Љиљана Шашић.

У школи је запослен један административно – финансијски радник.

На мјесто асистента у настави ангажована су 3 радника. Звање савјетника имају 3 наставника.

Сви наставници су стручно заступљени и прошли су стручно усавршавање организовано од стране РПЗ – а.

Поред наставног особља у школи су запослена и 22 радника која чине техничко особље школе.