Ученици од 4. до 5. разреда  са својим одјељењским старјешинама су 25. маја 2018. године имали прилику да посјете Национални парк “Козара”. Након кратког обиласка Националног парка, за наше ученике је одржан историјски час о значају овог споменика у историји нашег народа и организована је посјета музеју.
Како би што боље искористили предиван дан, организованa су рaзнa спoртскa такмичења за ученике и наставнике. Кao и увиjeк, нa излeтимa нaшe шкoлe истичeмo зajeдничкo учeшћe учeникa и нaстaвникa у игрaмa кao штo су тркa у врeћaмa или прeлaзaк oдрeђeнoг пoлигoнa, штo нaвeдeнe aктивнoсти чини joш зaбaвниjим и узбудљивиjим.
Излет је успјешно окончан у предвиђено вријеме и сви ученици су својим кућама отишли у добром расположењу.

фото