ЈУ ОШ“Јован Јовановић Змај“ Србац је основана Одлуком о оснивању Редовне основне школе бр.01/1-023-46 од 24.4.1991.године. Уписана је у мрежу школа Сл.гласник РС бр.(54/10,81/10) од 24.8.2010.године,односно 11.6.2010.год.

Школа се састоји од: једне централне деветоразредне  школе, 2 подручне деветоразредне школе (ПШ Кобаш и ПШ Ножичко) и 4 подручна петоразредна одјељења (ПО Каоци,Повелич,Нова Вес и Стари Мартинац).

Основано је и посебно одјељење за рад са дјецом с посебним потребама у централној школи Србац.