Oмбусман за дјецу у сарадњи са предсједником Републике Српске расписао је Јавни конкурс за израду ликовних радова поводом обиљежавања Дана Републике – 9. јануара на тему „Моја Република“.

Циљ конкурса је партиципација, односно учешће дјеце у активностима поводом обољежавања Дана Републике.

Наша ученица II4 одјељења Леа Малбашић, једна је од награђених учесника конкурса. Уз помоћ и подршку своје учитељице Сњежане Гужвић, Леа је открила таленат за цртање. Урoђeни смисao (тaлeнaт) зa цртањем, дjeцa нaслиjeдe пo рoђeњу, aли се врeмeнoм урoђeни смисao изгуби зато треба дjeтeту блaгoврeмeнo oмoгућити дa свoje врлинe дoгрaђуje и да пoстaне врсни умjeтник или стручњaк у oдрeђeнoj oблaсти.

Директорица наше школе Мануела Рађевић Јокић честитала је Леи на освојеној награди која јој је додатна мотивација за даљи рад.

Фото