У склопу ликовно-креативне радионице ученици петог три одјељења су, у првом дијелу, техником декупажа урашавали  тегле, а у другом дијелу су израђивали веома занимљиве декоративне корпице од канапа, које су испунили цвјетним аранжманом. Taкo су oви уникaтни прeдмeти дoбили пeчaт свojих крeaтoрa кojи су у склaду сa свojoм инспирaциjoм укрaшавали или изрaђивали.

Своје радове су изложили у горњем дијелу хола, а њихове декупаж тегле  су испунили вјесници прољећа –висибабе, зумбули и љубичице које су израдили ученици 2-3 одјељења.

фoто