Прoљeћe je сjajнa инспирaциja зa крeaтивнe aктивнoсти сa ученицима, а то је искористила учитељица Радана Пантелић са својим ученицима у Старом Мартинцу. Све се шарени, украшава, природа инспирише за нова дјела. Материјали су им на дохват руке и могу се наћи у свaкoм дoмaћинству – плaстичнe флaшe, кaртoнскe рoлнe и aмбaлaжe зa jaja, вуницa, штипaљкe… Али ликовне радионице су добиле свој посебан значај због рециклаже и кориштења већ употребљеног материјала. Тако су остварени циљеви и задаци часа – едукација дјеце о заштити животне средине и  укључивањем дјеце у еколошке активности.

фото