Ученици шестог три одјељења централне школе награђени су бесплатним учлањењем за ову годину у Народној библиотеци у Српцу, јер су на крају првог полугодишта школске 2018/19. године имали најбољи просјек и то чак 4,36. Тиме је Народна библиотека обиљежила на најбољи начин празник посвећен Светом Сави, просвјетитељу и заштитнику школства. Ово је такође један од најупјешнијих начина промоције читалачких навика код ученика и развијања писменог и усменог изражавања дјеце.

фото

Иначе, ова одабрана екипа шестог три је исти дан са својом разредном Данијелом Лепир израдила на часу одјељењске заједнице и Одјељењски правилник понашања. Овим Правилником уређују се понашање и односи ученика на часу, према наставницима и другим ученицима, на одмору и према запосленима и родитељима у школи. Ова правила понашања дужна су да поштују и да их се придржавају, а свако право има своју одговорност и обавезу. У школи се, такође, његују односи међусобног разумјевања и уважавања личности ученика, наставника и родитеља. Сукоби се рјешавају разговором, обраћање једни другима врши се са уважавањем, поштују се и уважавају различитости ( вјерске, расне, националне и др.), чува се школска опрема, не злоупотребљавају се електронски медији у сврху насиља. Правилник је урађен, сад је на реду да се и испоштује.

фото