Директор школе Мануела Рађевић-Јокић је навела да у оквиру програма обиљежавања важнијих датума, као и тематског повезивања садржаја из различитих наставних предмета, у нашој школи обиљежен је 16. новембар Међународни дан толеранције.

Међународни дан толеранције је дан који нас подсјећа на поштовање и уважавање другачијих од нас. Дан који нас подстиче на сношљивост према другима. Генерална Скупштина Уједињених народа је 1996. године позвала земље чланице да установе Дан толеранције у сладу с Декларацијом о принципима толеранције која је потписана од стране чланица 16.11.1995. године. Према Декларацији толеранција је прихватање чињенице да су људи природно различита бића по изгледу, говору, положају, понашању и вриједностима и да као такви имају право да живе и буду то што јесу.

Још је Хелен Келер (1880-1968) изјавила да је највећи резултат образовања толеранција. Толеранција  је постала веома важан и неопходан услов  успјешног и здравoг развоја, не само појединца, него и друштва у цјелини. С обзиром да су у нашем друштву, још увијек, у великој мјери присутне нетолеранција, дискриминација и предрасуде према свему што је различито, жељели смо да укажемо да је  знање  основно оруђе у борби против предрасуда и тежњи ка толерантнијем друштву, као и нашем личном развоју.

На часовима  редовне наставе али и ваннаставних активности, истакли смо значај толеранције са аспекта различитих наставних предмета – српског језика, демократије и људских права, ликовне културе и фотографске секције. И овога пута смо и овај дан ујединили на нивоу наше школе тако да су поново наши ученици били веома креативни у начину изражавања и исказивања толеранције,рекла је директор школе Мануела Рађевић-Јокић.

  Иницијатори за овогодишње обиљежавање Међународног дана толеранције  су чланови секције Демократија и људска права.

Фото