По свему судећи, насиље у школама је ендемска појава , позната сваком ко се школовао. Прве веће иницијативе за испитивање насиља у школама настале су 70-тих година прошлог вијека у Скандинавским земљама и биле су провоциране трагичним случајевима као посљедица насиља међу ученицима. У нашој школи  се такође  све предузима да би се спријечило насиље у школи . Један од корака у превенцији насиља у школи је и истраживање које је провела педагог школе Зорица Кљајчин  којом се утврђује појавност насиља међу дјецом у нашој школи. На основу овога би се предузеле остале активности на спречавању насиља међу дјецом у школи.

Предмет овог истраживањаје испитивање ставова и мишљења ученика о насиљу,колико је насиље присутно, учестало и у ком облику у нашој школи. Проблем истраживања је  колико је вршњачко насиље присутно, колико често и који облици насиља у нашој школи?Циљ истраживања јесте истражити учесталост и врсте присутног вршњачког насиља у нашој школи како бисмо могли дефинисати препоруке и одговарајуће мјере у циљу превенције,смањења или отклањања насиља међу вршњацима.Истраживање је обухватило 406 ученика различитих узрасних група од 5. до 9. разреда.

Истраживање је показало да постотак ученика који је укључен у насиље међу дјецом, ипак, није занемарив, већ говори о потреби дјеловања на сузбијању и спречавању насиља, на свим нивоима друштва, почевши од школе и породице. Саме школе немајуувијек довољно расположивих могућности супротставити се том проблему.Родитељи, такође, нису увијек довољно осјетљиви за ову проблематику. На основу података из истраживања о насиљуу нашој школи даље су се  стручно и зналачки усмјериле активности управо тамо гдје је то потребно да би се сузбио сваки облик насиља међу дјецом у школи, а посебно образовно дјеловало на спречавању вербалног и физичког облика насиља, који је у нашој школи заступљен.

Истраживање можете преузети овдје.