Још једном смо  заједнички обиљежили  један важан  датум – Свјетски дан дјетета. Почетне активности су се одвијале у оквиру часа одјељењске заједнице, а фотографије радова ученика, као и остале слике, можете погледати у нашој галерији. На дан потписивања Конвенције представници Савјета ученика су у својим одељењима читали о значају и важности овога датума, након тога дијелили слаткише ученицима првог разреда, а осталим ученицима школе картице права са бомбонима. То је био први дио активности које су предвиђене у оквиру тематског обиљежавања овог веома значајног датума за свако дијете. Други дио је услиједио у петак, 22. новембра када су своје радове изложили ученици  по одјељењима у горњем холу школе као сценографију за приредбу која је требала бити круна свих претходних активности. У припреми и реализацији ове приредбе су учествовали бројни ученици нижих и виших разреда, Савјет ученика и драмско-рецитаторска секција нижих разреда под руководством Сање Игњатић и Бранке Малешевић. Координатор ове манифестације је била Нада Миловановић, наставница демократије и људских права. Полазећи од историјата настанка Конвенције, читања права, красних рецитација и игроказа представљен је значај овог датума за нашу школу и наше ученике. Приредбу у холу су пратили бројни ученици виших и нижих разреда као и њихови наставници.

Конвенцијом о правима дјетета се указује на то да сва дјеца имају права из ове Конвенције, без обзира на то ко су, гдје живе, шта им родитељи раде, да ли су сиромашни или богати, којим језиком говоре, којој религији или култури припадају, да ли имају неку сметњу или инвалидитет.

Ипак упркос одредбама Конвенције и напретку који је постигнут, статистика показује да се дјеца и даље суочавају са великим изазовима

Конвенција УН о правима дјетета истиче да дијете има право да се развије у “највећој могућој мjери” и да би државе потписнице требало да обезбиједе “одговарајућу помоћ родитељима и законским старатељима при извршењу њихових обавеза васпитања деце и обезбјеђују развој институција, објеката и услуга за бригу о деци”.

РАДОВИ УЧЕНИКА ПОДРУЧНИХ ШКОЛА И ЦЕНТРАЛНЕ ШКОЛЕ

фото

ПРИРЕДБЕ ПОВОДОМ СВЈЕТСКОГ ДАНА ДЈЕТЕТА

фото