Пријава за упис ученика у први разред основне школе за школску 2024/25. год. ће се реализовати електронским путем помоћу Јединственог информационог система Министарства просвјете и културе – модула за еУпис ученика ( као и претходне године).

Школски обвезници су дјеца која су рођена у периоду од 01.09.2017. до 31.08.2018. год.  

На захтјев родитеља, у први разред могу бити  уписана и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година, уколико Комисија за упис дјеце у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

Пријава дјеце од стране родитеља за упис у први разред школе путем јавног портала https://eupis.skolers.org ће бити могућа у периоду од 1.2.до 31.3.2024.

Уколико родитељи пријаве дијете у школи а не путем јавног портала , чланови уписне комисије (педагог и психолог) уносе податке о дјетету у систем.  

Након завршеног процеса пријаве (регистрације) дјеце, школе ће моћи креирати распоред тестирања (током априла и маја), информисати родитеље о терминима, преузимати дигиталне сетове података уколико је дијете спремно за упис, те генерисати неопходне извјештаје.  

Родитељи приликом регистрације дјетета остављају своју имејл адресу на коју ће добити потврду о регистрацији дјетета са подацима који су достављени школској установи и електронску поруку са свим детаљима о термину тестирања и уписа њиховог дјетета у први разред.  

Еупис дјеце у први разред има своје предности јер омогућава родитељима брзо и лако пријављивање дјетета , потврду да је пријављено и информацију о термину уписа у први разред.