Министарство просвјете и културе, с циљем правовремене припреме за наредну школску годину, проводи активности у вези обезбјеђења уџбеника за ученике основних школа, имајући у виду закључке Народне скупштине Републике Српске.

На основу закључка Владе, министарство од школске 2007/08. године за сваку школску годину обезбјеђује бесплатне уџбенике за све ученике првог и другог разреда основних школа. Од школске 2019/20. године, поред бесплатних уџбеника за ове ђаке, обезбијеђени су и уџбеници за ученике побједнике републичких школских такмичења у школској 2018/19. години.

Поред наведеног, планирано је да се за школску 2020/21. годину обезбиједе уџбеници за треће и свако наредно дијете из породица са троје и више дјеце (ученике од трећег до деветог разреда основних школа).

Такође и Министарство породице, омладине и спорта од 2007. године обезбјеђује уџбенике за одличне ученике основних школа од трећег до деветог разреда који долазе из породица са четворо и више дјеце, те тако планирају и за школску 2020/21. годину.