Такмичење “Како бити сигуран на интернету, због ситуације изазване пандемијом вируса корона, а које је поводом Међународног дана сигурног интернета организовало Министартство прсвјете и култре Републике Српске и Републички педагпшки завод, ролонгира се и крајњи рок за достављање радова је 10. јануар 2021. године.

Сви досад приспјели радови биће вредновани заједно са радовима који ће приспјети у наредном периоду.

Радове слати на адресу:

Републички педагошки завод

подручна канцеларија у Фочи

Цара Душана б.б.

73300 Фоча

Република Српска

Уз достављене радове обавезно је навести име или имена аутора, школу, разред као и име наставника ментора.

Радове је могуће доставити кориштењем неког од популарних сервиса при чему је поред линка потребно доставити пријаву на такмичење са потребним подацима.