Јавна установа Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Србац почела је са припремама за упис дјеце у први разред за школску 2020/21. годину који почиње 1. априла 2020. године.

Своје дијете можете пријавити у педагошко-психолошкој служби школе лично од 8 до 15 часова и путем телефона 051/745-463. Од података нам је потребно име и презиме дјетета, име једног родитеља и датум рођења дјетета.

Родитељ/старатељ је дужан приликом уписа донијети (у оригиналу или овјереној копији):

  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Увјерење о пребивалишту;
  • Љекарско увјерење.

Ученици се уписују у школу на основу пребивалишта, односно ЦИПС-ове пријаве, те је поред наведене документације потребно да родитељ/старатељ достави и овај документ.

Упис дјеце се обавља у априлу и мају, након обављених љекарских прегледа.