Јавна установа Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Србац почела је са припремама за упис дјеце у први разред за школску 2019/20. годину.

 

Школски обвезници су дјеца која ће до почетка школске године имати навршених шест година (од септембра 2012. до септембра 2013. године).

 

На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана дјеца која до краја текуће године навршавају шест година, уколико Комисија за упис дјеце процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

 

Своје дијете можете пријавити у педагошко-психолошкој служби школе лично од 8 до 15 часова, путем телефона 051/745-463  или преко старијег дјетета. Од података нам је потребно име и презиме дјетета, име једног родитеља и датум рођења дјетета.

 

Родитељ/старатељ је дужан приликом уписа донијети (у оригиналу или овјереној копији):

  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Љекарско увјерење.

 

Ученици се уписују у школу на основу пребивалишта, односно ЦИПС-ове пријаве, те је поред наведене документације потребно да родитељ/старатељ достави и овај документ.

 

Упис дјеце се обавља у априлу и мају, након обављених љекарских прегледа.