Још је Хелен Келер (1880-1968) изјавила да је највећи резултат образовања толеранција. Толеранција  је постала веома важан и неопходан услов  успјешног и здравoг развоја, не само појединца, него и друштва у цјелини. С обзиром да су у нашем друштву, још увијек, у великој мјери присутне нетолеранција, дискриминација и предрасуде према свему што је различито, жељели смо да укажемо да је  знање  основно оруђе у борби против предрасуда и тежњи ка толерантнијем друштву, као и нашем личном развоју.

 У оквиру програма обиљежавања важнијих датума, као и тематског повезивања садржаја из различитих наставних предмета, у нашој школи обиљежен је 16. новембар Међународни дан толеранције. То је дан који нас подсјећа на поштовање и уважавање другачијих од нас. Дан који нас подстиче на сношљивост према другима. Генерална Скупштина Уједињених народа је 1996. године позвала земље чланице да установе Дан толеранције у сладу с Декларацијом о принципима толеранције која је потписана од стране чланица 16.11.1995. године. Према Декларацији толеранција је прихватање чињенице да су људи природно различита бића по изгледу, говору, положају, понашању и вриједностима и да као такви имају право да живе и буду то што јесу.
На часовима  редовне наставе али и ваннаставних активности, истакли смо значај толеранције са аспекта различитих наставних предмета – српског језика, демократије и људских права, ликовне културе и фотографске секције. И овога пута смо и овај дан ујединили на нивоу наше школе тако да су поново наши ученици били веома креативни у начину изражавања и исказивања толеранције. Веома су лијепи и садржајни радови наших ученика из Ножичког, Старог Мартинца и централне школе –радови ученика IV 1, VI 2, VI 3, VII 2 и IX 1.  Ученици из одјељења шестог три, иначе, отишли су у оквиру теме и даље тако да данима раде на обради ауторске пјесме о толеранцији коју су написале ученице из овог одјељења Теа Новаковић и Сашка Драгановић. Тако један тим ради на компоновању пјесме, други на кореографији, а трећи на сценској реализацији и монтажи. Засад ћете моћи само прочитати радну верзију ове пјесме, која у складу са компоновањем мијења своје верзије.

ТОЛЕРАНЦИЈА

`Еј људи ова је пјесма дошла,

Зато је послушајете,

Када је већ други неће да чују.

Има једна толеранција,

У свијету је постала зезанција.

Не прича се више о толеранцији,

Јер је интернет у акцији.

`Ајде дјецо малена,

Оставите тај интернет,

Зато што пропуштате свијет.

Само толеранција да остане,

Само она то заслужује

Зато што то није исти враг,

Јер је то оргинал.

Само ми знамо шта је то толеранција

И то није зезанција.

Једна и једина толеранција!!!

Брже сви напоље да учите о толеранцији,

Јер то не иде у комбинацији.

Јер интернет и толераниција

Нису никако добра комбинација

Само ми знамо шта је толеранција

И то није никаква зезанција.

Једна и једина толеранција!!!

Теа Новаковић и Сашка Драгановић

фото

видео