У петак, 13. априла у амфитеатру Техничке школе у Бањој Луци наставници српског језика и математике и супервизор за бодовање ученичких радова присуствовали су обуци у организацији Републичког педагошког завода  ради што ефикаснијег провођења провјере постигнућа ученика 9. разреда из српског језика и математике које ће се одржати 24. и 25. априла.

Истакнут је и циљ провјере постигнућа ученика: утврдити ниво знања, умијења и вjештина из предмета Српски језик и Математика којима су ученици овладали на крају основне школе; утврдити процедуре екстернoг вредновања ученичких постигнућа низом задатака објективног типа, али и провјерити прихваћеност екстерног вредновања ученичких постигнућа од стране школа (наставника и ученика) и укупне јавности.  Екстерним вредновањем ће бити обухваћени ученици који похађају наставу по наставном плану и програму за основну школу, док ће поједине школе бити експериментално обухваћене и малом матуром.

 Збирке задатака за малу матуру и провјеру ученичких постигнућа ученика деветог разреда основне школе из српског језика и математике школске 2017/18. године налазе на интернет страници Републичког педагошког завода.

фото