Наставник основа информатике у ЈУ ОШ „Јован Јовановић Змај“ Србац, Саша Бијељић, дана 19.3.2024. године у 10:20 часова у централној школи у Српцу, одржао је огледни час на тему “Појам, значај, предности и недостаци рачунарских мрежа”  употребом Вјештачке интелигенције (ChatGPT).

ChatGPT је назив за интерактивну апликацију која користи GPT (Generative Pre-trained Transformer) модел, који је развио OpenAI. ChatGPT је облик вјештачке интелигенције, врста језичког модела заснованог на неуронским мрежама који је трениран на великом корпусу текстуалних података како би разумио и генерисао људски сличан текст. ChatGPT омогућава корисницима да комуницирају са софтвером користећи природни језик, а софтвер одговара на постављена питања, даје савјете или учествује у разговору на основу података којима располаже.

Час је реализован у VIII2 одјељњу. Ученици су самостално комуницирали са ChatGPT -ем, постављали су му питања на која желе да добију одговор, те усвајали знања на основу истих. Наставник је пратио рад ученика као и њихову комуникацију са језичким моделом и усмјеравао их је, по потреби дaвaо дoдaтнe инфoрмaциje и oбjaшњeњa. Овакав приступ нaстaви рaзликуje сe oд клaсичнoг нaстaвнoг процеса. Ученици сами проналазе одговоре уз помоћ ChatGPT, постављају питања и уче на основу добијених одговора. При том самостално креирају питања, прилагођавајући их сопственом предзнању и искуству.

Да је тема коју је наставник реализовао јако занимљива и интересантна за даљи рад и сам наставни процес, показао је и број заинтересованих колега да присуствује огледном часу нашег наставника. На часу су били присутни наставници основа информатике из Српца, Разбоја, Градишке, Лакташа, Поточана и Добоја. Поред наставника часу је испред РПЗ – а присуствовала и Александра Стнковић, инспектор прoсвјетни савјетник за информатику, као и директор наше школе, помоћник директора, педагог и психолог.

Након евалуације реализованог часа закључено је су постављени циљеви и исходи часа у потпуности реализовани. Инспектор – просвјетни савјетник Александра Станковић је похвалила саму организацију часа као и све у потпуности реализоване циљеве. Нагласила је да је ово први час у РС реализован уз помоћ вјештачке интелигенције, односно њеног модела ChatGPT. Исказала је захвалност наставнику који је уложио свој труд како би приказао један нов модел наставе, као и управи школе која је подржала реализацију часа и пружила подршку наставнику да реализује један јако захтјеван посао.

Директор школе Мануела Рађевић – Јокић захвалила се присутнима на заинтересованости и жељи да подрже наставника у његовој намјери да прикаже иновативни приступ настави. Нагласила је да је јако задовољна реализованим часом и да је захвална наставнику на оваквој промоцији школе.

Наставник је након успјешно реализованог часа рекао да је  свјестан чињенице да је вјештачка интелигенције свагдје око нас (од друштвених мрежа, преко образовних технологија до видео-игрица и иновативних играчака), те да ће у блиској будућности имати велики утицај на образовање, али и цјелокупну цивилизацију. Нагласио је како је реализацијом огледног часа желио дати свој допринос припреми ученика за изазове 21. вијека учећи их како да ChatGPT користе одговорно, креативно, на своју и општу корист.

Фото