Дана 11.12.2017. одржан је огледни час из математике, наставна јединица „Сабирање три сабирка“ у 3-1 одјељењу централне школе у оквиру пројекта „Доситеј“. Час је одржала наставница разредне наставе Сања Стојић. Часу су присуствовали просвјетни савјетник за информатику мр Александра Станковић, представник Министарства просвјете и културе Републике Српске Игор Томић и представник компаније „Ланако“ Александар Црновчић. Наша школа има такође е-учионице и захвалјујући пројекту Министарства просвјете и културе Републике Српске поједини часови се одвијају по принципу „Доситеј е-учење по моделу 1:1“. Овај огледни час је урађен на нов и занимљив начин, јер су ученици рјешавали математичке задатке уз помоћ својих “малих плавих пријатеља”.
„Е-учионице никако нису замјена за класичну наставу, већ подршка да се побољша искуство стицања нових знања. Циљ је обједињавање педагошких и информатичких алата с циљем побољшања образовања“, изјавила је Сања Стојић, наставница разредне наставе.
Министарство просвјете и културе Републике Српске провело је раније програм информатичког оспособљавања наставног и ваннаставног кадра у основним и средњим школама у Републици Српској с циљем повећања нивоа њихове информатичке писмености и оспособљености, односно унапређења коришћења информационих технологија у наставном процесу ради остваривања што квалитетнијег васпитно-образовног рада. Стручњаци компаније Ланако обезбјеђују потребну мрежну инфраструктуру у школама за рад е-учионица.

ФОТО