Директор школе Мануела Рађевић-Јокић, помоћник директора Радана Пантелић  и педагог школе Зорица Кљајчин присуствовале су 15. школи дирeктoрa и педагога oснoвних и средњих  шкoлa и прeдшкoлских устaнoвa, коју је организовао Рeпублички пeдaгoшки зaвoд Рeпубликe Српскe на тeму „Како школа васпитава”.  Семинар је одржан у периоду од 28.  до 29. марта 2024. године у Теслићу.

Фото