Понедјељак, 07.10.2019. године

  • 10:00 часова – Званично отварање манифестације на градском тргу, испред зграде Општине и наступ ритмичке секције
  • oд 12:30 дo 13 чaсoвa – Oтвaрaњe мaнифeстaциje у шкoли кaдa ћe учeници oд првoг дo дeвeтoг рaзрeдa  прoшeтaти грaдoм  кoристeћи свoja oбиљeжja у склaду сa тeмaтикoм Нeдjeљe дjeтeтa  и тако указати на потребу поштовања дјечијих права у складу са Међународном конвенцијом о правима дјетета
  • Члaнoви Црвeнoг крстa диjeлe  слaткишe и лeткe првaчићимa
  • Рaдиoницe нa тeму слoгaнa oвoгoдишњe мaнифeстaциje „Moja сeдмицa, мoja гoдинa“

Уторак, 08.10.2019. године

10:00 часова –  I 2, II3, посебно одјељење и продужени боравак цртају радове кредама у боји на тему дјечијих права на платоу испред Општине

10:30 – Показна вјежба Црвеног крста. Вјежби ће  присуствовати Подмладак Црвеног крста.

Изложба ученичких радова испред школе- ликовни радови и макете

13:00 часова – Предавање представника  Центра за социјални рад Савјету ученика на тему провођења Породичног закона, Закона о дјечијој заштити и Закона о социјалној заштити који се односе на остваривање и заштиту права дјеце.

Сриједа, 09.10.2019. године

Од 9:00 до 10:00 часова – посјета ученика 3-3 одјељења Црвеном крсту Србац

10:00 – Посјета дјеци из социјално угрожених породица ( Подмладак Црвеног крста)

Посјета Радио Српцу ( пар ученика испред Савјета ученика учествоваће у посебној радијској емисији на тему дјечијих права)

Четвртак, 10.10.2019. године

10:30 часова – Ученици V3 одјељења посјетиће Скупштину општине Србац.

Петак, 11.10.2019. године

09:00 часова – Посјета I 2 одјељења ЈУ „Наша радост“ гдје ће погледати позоришну представу на тему дјечијих права

Спортски дан

ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ И ОДЈЕЉЕЊА

Организоване су свакодневне активности и у подручним школама у Ножичком и Кобашу, као и у подручним одјељењима у Новој Веси, Каоцима, Повеличу и Старом Мартинцу.