У настојању да се унаприједи ниво безбједности ученика и школе, представници Полицијске станице Србац одржали су два тематска предавања у нашој подручној школи у Кобашу и у подручном одјељењу у Новој Веси.

Вођа саобраћајног сектора у Полицијској станици Србац Илија Цвијић је ученицима првог и другог разреда у ПО Кобашу и у подручном одјељењу у Новој Веси одржао предавање на тему „Безбједност и понашање дјеце у саобраћају“.

Друго тематско предавање одржао је инспектор Полицијске станице Србац Младен Недић ученицима 8. и 9. разреда на тему „Штетност алкохола и наркотика“. Циљ предавања је да се укаже на штетност конзумирања алкохолних пића и опојних дрога као и њихово дејство на организам човјека са акцентом на смањење психофизичке способности.

Ученици су активно учествовали у дискусијама током предавања и показали да су о поменутим темама, у одређеној мјери, информисани, али су на овим предавањима свакако научили доста тога што ће им користити у свакодневном животу.

Фото