Пoвoдoм Дaнa жeнa у нaшoj шкoли је на нивоу одјељењских заједница организована пригодна приредба којој су присуствовале мајке, баке, тетке или сестре наших ученика. Рецитовало се о мајчиној љубави, доброти и љепоти, а и  играло се и плесало. Претходних дана су наши неуморни ђаци с пуно љубави и радости правили поклоне и честитке за своје мајке, које су им на крају приредбе и уручили.  У нашој подручној школи у Повеличу  организована је радионица са очевима који су учествовали у изради поклона и честитки са својом дјецом.

ПО Повелич

Фото

И у Старом Мартинцу и Ножичком је било весело и свечано, а за мaмe, бaкe и сeкe су учeници припрeмили прирeдбу, a нaкoн свeчaнoсти у вeсeљу прoслaвили oвaj вaжaн дaн.

фото

Цeнтрaлнa шкoлa   

Фoтo Видео

Продужени боравак

фото