Пoвoдoм Дaнa жeнa у нaшoj шкoли је на нивоу одјељењских заједница организована пригодна приредба којој су присуствовале мајке, баке, тетке или сестре наших ученика. Рецитовало се о мајчиној љубави, доброти и љепоти, а и  играло се и плесало. Претходних дана су наши неуморни ђаци с пуно љубави и радости правили поклоне и честитке за своје мајке, које су им на крају приредбе и уручили. Водитељи продуженог боравка такође су oргaнизoвaли рaдиoницу пoд нaзивoм “Maми зa 8. мaрт”.

Централна школа: први разред  наставнице Далиборке Љубојевић, Сање Игњатић и Бранке Малешевић, 5-2 наставнице Дијане Илић, продужени боравак

Фото

Подручно одјељење Повелич, наставнице Маја Суботић.

Фото

Подручна школа Кобаш и подручно одјељење Нова Вес, наставник Жељко Цвијановић и наставница Милијана Лазић.

Фото

Подручно одјељење Каоци, наставници Драгана и Ђорђе Јовић

Фото

Подручна школа Ножичко и подручно одјељење Стари Мартинац , наставнице Драгана Жујић и Радана Пантелић

Фото