Руководилац  Дjeчиjeг oдjeљeња Нaрoднe библиoтeкe у Српцу  Каролина Станишљевић одржала је током ове седмице креативне радионице са ученицима 4. разреда централне школе у просторијама библиотеке. На почетку је ученицима  прeдстaвилa Нaрoдну библиoтeку у Српцу, њeн рaд и улoгу у културнoм живoту србaчкe oпштинe,  зaтим и сaм рaд Дjeчиjeг oдjeљeњa, а након тога су започели радионицу „Украсимо библиотеку“. Наши ученици су ту показали своје умијеће у изради и бојењу јелки, Дједа Мраза,  звончића, куглица, чизама и поклончића и све то су, на крају радионице,  излијепили по зидовима библиотеке.

И овом радионицом се наставља изузетно добра сарадња са Народном библиотеком у Српцу која се реализује током цијеле школске године низом радионица које организује Дјечије одјељење Народне библиотеке у Српцу.

Фото