РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ШКОЛИ

 Централна школа  и  ПОШ Ножичко  имају распоред  звоњења у двије смјене, док jе настава у  ПО Каоци, ПО Повелич, ПОШ Кобаш и ПО Стари Мартинац организована у првој смјени. Настава у првој смјени почиње у 07.30, а у другој смјени у 13.00 часова.

                           ПРВА СМЈЕНА                               ДРУГА СМЈЕНА
ПРВИ ЧАС 07.30 – 08.15 ПРВИ ЧАС 13.00 – 13.45
ДРУГИ ЧАС 08.20 – 09.05 ДРУГИ ЧАС 13.50 – 14.35
ТРЕЋИ ЧАС 09.30 – 10.15 ТРЕЋИ ЧАС 15.00 – 15.45
ЧЕТВРТИ ЧАС 10.20 – 11.05 ЧЕТВРТИ ЧАС 15.50 – 16.35
ПЕТИ ЧАС 11.10 – 11.55 ПЕТИ ЧАС 16.40 – 17.25
ШЕСТИ ЧАС 12.00 – 12.45 ШЕСТИ ЧАС