РАСПОРЕД  СМЈЕНА

ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ( ОД VI ДО IX РАЗРЕДА)

ПРВА ГРУПА УЧЕНИКА

Почетак наставе  у 7:30 часова

У 7:10 h улази  VI-1, VI-2 ,VI-3 на главни улаз  у учионице музичке културе, физике и ликовне културе.

На улаз од фискултурне сале улазе VII-1 VII-2, VII-3  у учионице биологије, хемије и енглеског језика.

У 7:20 h на главни улаз улазе VIII-1, VIII-2, VIII-3 , користе ђачке степенице и иду у учионице математике, њемачког језика и математике.

У 7:20h на наставнички улаз улазе IX-1, IX-2, IX-3 и користе наставне степенице и иду у учионице географије, историје и вјеронауке.

ДРУГА ГРУПА УЧЕНИКА

Почетак наставе у 10:30 часова.

У 10:15h улази  VI-1, VI-2 ,VI-3 на главни улаз  у учионице музичке културе, физике и ликовне културе.

На улаз од фискултурне сале улазе у 10:15 h – VII-1 ,VII-2, VII-3  у учионице биологије, хемије и  енглеског језика.

У 10:20h на главни улаз улазе VIII-1, VIII-2, VIII-3 , користе ђачке степенице и иду у учионице математике, њемачког језика и математике.

У 10:20h на наставнички улаз улазе IX-1, IX-2, IX-3 и користе наставне степенице и иду у учионице географије, историје и вјеронауке.

РАСПОРЕД ТРАЈАЊА НАСТАВЕ – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ПОШ Ножичко

ДРУГА  СМЈЕНА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ( 6,7, 8. И 9. РАЗРЕД)

  ЧАС   20 минута
1. 12:00 – 12:20
2. 12:25 – 12: 45
3. 12:50 – 13:10
4. 13:15 – 13:35
5. 13:40 – 14:00
6. 14:05 – 14:25

РАСПОРЕД ТРАЈАЊА НАСТАВЕ – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ПОШ Кобаш

ДРУГА  СМЈЕНА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ( 6,7, 8. И 9. РАЗРЕД)

  ЧАС   20 минута
1. 12:00 – 12:20
2. 12:25 – 12: 45
3. 12:50 – 13:10
4. 13:15 – 13:35
5. 13:40 – 14:00
6. 14:05 – 14:25