ПРВА СМЈЕНА  почиње од 8:00h.

Ученици улазе у учионицу  од 7:40h  до 8:00h

ПРВА ГРУПА УЧЕНИКА:

II-1 улази на наставнички улаз од 7:40h до 7:45h

III-1 улази на главни улаз од 7:45h до 7:50h

IV-1 на наставнички од 7:50h до 7:55h

V-1 на главни улаз 7:50h ДО 7:55h

II-1, III-1, IV-1 користе кабинете у старом дијелу на спрату школе

V-1 српски језик – у приземљу

ДРУГА СМЈЕНА

Прва група ученика
1. час 13:30h-13:50h
2. час 13:55h-14:15h
3. час 14:20h-14:40h
4. час 14:45h-15:05h
5. час 15:10h-15:30h

Друга група ученика
1. час 16:00h-16:20h
2. час 16:25h-16:45h
3. час 16:50h-17:10h
4. час 17:15h-17:35h
5. час 17:40h-18:00h

ДРУГА ГРУПА УЧЕНИКА

 ПРВА СМЈЕНА

РАЗРЕДНА НАСТАВА

II-1, улази на наставнички улаз од 10:10h до 10:15h (ђачке степенице)

III-1, улази на наставнички улаз од 10:20h до 10:25h (ђачке степенице)

IV-1, улази на наставнички улаз од 10:25h до 10:30h (ђачке степенице)

V-1, улази на главни  улаз од 10:25h до 10:30h

РАСПОРЕД КАБИНЕТА

II-1, III-1 и IV-1 користи учионице у старом дијелу школе, на спрату

V-1, српски језик, приземље

РАСПОРЕД ТРАЈАЊА НАСТАВЕ – РАЗРЕДНА НАСТАВА ПОШ НОЖИЧКО

ПРВА СМЈЕНА РАЗРЕДНА НАСТАВА ( 1,2,3,4. И 5. РАЗРЕД)

  ЧАС   30 минута
1. 8:00 – 8:30
2. 8:35 – 9:05
3. 9:10 – 9:40
4. 9:45 – 10:15
5. 10:20 – 10:50

РАСПОРЕД ТРАЈАЊА НАСТАВЕ – РАЗРЕДНА НАСТАВА ПОШ Кобаш

ПРВА СМЈЕНА РАЗРЕДНА НАСТАВА ( 1,2,3,4. И 5. РАЗРЕД)

  ЧАС   30 минута
1. 8:00 – 8:30
2. 8:35 – 9:05
3. 9:10 – 9:40
4. 9:45 – 10:15
5. 10:20 – 10:50