Настава  у Централној Школи и ПОШ Ножичко се одвија у двије смјене, а у ПОШ Кобаш, ПО Нова Вес, ПО Коаоци, ПО Повелич и ПО Стари Мартинац одвија се у само у првој смјени.

Прва смјена – предметна настава  у Централној школи, ПОШ Ножичко и ПОШ Кобаш  ( и разредна настава).

Предметна настава у Централној школи има само прву смјену , а разредна настава у Централној школи има прву и другу смјену која се мијења сваке двије седмице.

Прва смјена разредне наставе: 2-1, 3-1, 4-1, 5-1;

Друга смјена разредне наставе: 2-2, 2-3,3-2,3-3, 4-2, 4-3, 5-2, 5-3.

Смјене ученика  првог разреда у Централној школи су:

  • 1-1 –  08:00-11:00
  • 1-2 – 11:30- 14:30
  • 1-3 одјељење користи  учионицу продуженог боравка  од 11:30 до 14:30.