ШКОЛСКА 2021/22. ГОДИНА

6. НОЖИЧКОПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.ГеографијаОснови информатикеМатематикаФизичкоБиологија
2.ФизичкоМузичкоЊемачки језикВјеронаукаЛиковно
3.ТОМатематикаИсторијаМузичкоЛиковно
4.
Њемачки језикЕнглески језикСрпски језикСрпски језикСрпски језик
5.МатематикаСрпски језикВРОЗМатематикаЕнглески језик

6.
Српски језикФизичкоБиологијаГеографијаИсторија
7. НОЖИЧКОПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.МатематикаМатематикаМатематикаМузичкоЕнглески језик
2.ТООснови информатикеИсторијаМатематикаИсторија
3.Њемачки језикФизичкоЊемачки језикВјеронаукаБиологија
4.ГеографијаСрпски језикВРОЗГеографијаФизика
5.Српски језикФизикаБиологијаСрпски језикЛиковно
6.
Енглески језикСрпски језикФизичко
8. НОЖИЧКОПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.Српски језикМузичкоЊемачки језикВјеронаукаГеографија
2.Њемачки језикМатематикаТОХемијаБиологија
3.ГеографијаЕнглески језикМатематикаВРОЗИсторија
4.МатематикаФизикаБиологијаМатематикаЛиковно
5.Основи информатикеФизичкоИсторијаФизичкоФизика
6.ХемијаСрпски језикСрпски језикСрпски језикЕнглески језик
9. НОЖИЧКОПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.Њемачки језикМатематикаИсторијаХемијаЛиковно
2.ГеографијаЕнглески језикМатематикаМузичкоЕнглески језик
3.Српски језикОснови информатикеБиологијаФизичкоВРОЗ
4.ТОФизичкоЊемачки језикВјеронаукаБиологија
5.ХемијаСрпски језикСрпски језикСрпски језикИсторија
6.МатематикаФизикаГеографијаМатематикаФизика
6. КОБАШПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.Њемачки језикСрпски језикМузичкоИсторијаСрпски језик
2.Српски језикЕнглески језикСрпски језикСрпски језикЛиковно
3.МузичкоФизичкоГеографијаФизичкоЛиковно
4.Енглески језикБиологијаВјеронаукаЊемачки језикБиологија
5.ФизичкоМатематикаИсторијаОснови информатикеМатематика
6.ВРОЗТОМатематикаМатематикаГеографија
7. КОБАШПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.Српски језикЕнглески језикСрпски језикСрпски језикИсторија
2.Њемачки језикСрпски језикВјеронаукаОснови информатикеГеографија
3.МатематикаБиологијаМузичкоЊемачки језикМатематика
4.ФизикаМатематикаФизикаИсторијаЛиковно
5.Енглески језикТОМатематикаГеографијаФизичко
6.
Физичко
ВРОЗБиологија
8. КОБАШПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.МузичкоСрпски језикСрпски језикСрпски језикХемија
2.БиологијаТОГеографијаИсторијаСрпски језик
3.Енглески језикМатематикаМатематикаОснови информатикеВРОЗ
4.Њемачки језикФизичкоИсторијаМатематикаГеографија
5.МатематикаЕнглески језикВјеронаукаЊемачки језикЛиковно
6.ФизикаХемијаФизикаБиологијаФизичко
9. КОБАШПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.БиологијаТОФизичкоОснови информатикеСрпски језик
2.МузичкоСрпски језикСрпски језикСрпски језикХемија
3.Њемачки језикВРОЗВјеронаукаГеографијаИсторија
4.ФизичкоЕнглески језикМатематикаБиологијаМатематика
5.ФизикаХемијаФизикаМатематикаГеографија
6.Енглески језикМатематикаИсторијаЊемачки језикЛиковно
6-1ПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.Енглески језикБиологијаСрпски језикБиологијаЊемачки језик
2.ГеографијаЊемачки језикФизичкоМатематикаМатематика
3.ФизичкоЛиковноИсторијаИсторијаСрпски језик
4.МатематикаЛиковноМатематикаСрпски језикОснови информатике
5.МузичкоТОЕнглески језикГеографијаФизичко
6.Српски језикСрпски језикМузичкоВјеронаукаВРОЗ
6-2ПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.ГеографијаГеографијаИсторијаМатематикаФизичко
2.МатематикаМатематикаЛиковноВјеронаукаОснови информатике
3.Енглески језикБиологијаЛиковноБиологијаСрпски језик
4.Српски језикФизичкоСрпски језикТОМузичко
5.ИсторијаСрпски језикВРОЗСрпски језикЊемачки језик
6.МузичкоЊемачки језикЕнглески језикФизичкоМатематика
6-3ПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.МатематикаЊемачки језикЕнглески језикВјеронаукаГеографија
2.ЛиковноБиологијаСрпски језикСрпски језикМузичко
3.ЛиковноФизичкоИсторијаФизичкоВРОЗ
4.ИсторијаСрпски језикФизичкоМатематикаСрпски језик
5.Српски језикОснови информатикеГеографијаБиологијаМатематика
6.МузичкоТОМатематикаЕнглески језикЊемачки језик
6-4ПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.Основи информатикеСрпски језикСрпски језикГеографијаМузичко
2.МатематикаЕнглески језикИсторијаСрпски језикСрпски језик
3.Српски језикГеографијаЊемачки језикЛиковноБиологија
4.ФизичкоЊемачки језикТОЛиковноФизичко
5.МузичкоМатематикаБиологијаЕнглески језикВјеронаука
6.ИсторијаВРОЗФизичкоМатематикаМатематика
71ПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.ВјеронаукаМатематикаЛиковноИсторијаЕнглески језик
2.БиологијаГеографијаЕнглески језикФизичкоФизика
3.ГеографијаСрпски језикВРОЗФизикаМатематика
4.Српски језикИсторијаЊемачки језикБиологијаЊемачки језик
5.МатематикаФизичкоОснови информатикеМатематикаСрпски језик
6.
МузичкоТОСрпски језик
72ПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.БиологијаФизичкоИсторијаФизичкоИсторија
2.Енглески језикФизикаЊемачки језикБиологијаЊемачки језик
3.ГеографијаТОЕнглески језикМатематикаГеографија
4.ВјеронаукаОснови информатикеЛиковноСрпски језикМатематика
5.Српски језикМузичкоМатематикаВРОЗФизика
6.МатематикаСрпски језикСрпски језик

73ПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.Енглески језикГеографијаЊемачки језикСрпски језикСрпски језик
2.ГеографијаСрпски језикСрпски језикФизикаФизичко
3.ИсторијаЊемачки језикОснови информатикеМатематикаФизика
4.БиологијаВРОЗТОМузичкоИсторија
5.ВјеронаукаЛиковноЕнглески језикФизичкоМатематика
6.
МатематикаМатематикаБиологија
8-1ПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.ФизичкоОснови информатикеФизичкоСрпски језикСрпски језик
2.ИсторијаТОИсторијаМатематикаМатематика
3.ХемијаБиологијаСрпски језикЕнглески језикМузичко
4.ГеографијаФизикаГеографијаЊемачки језикЊемачки језик
5.Енглески језикСрпски језикЛиковноВРОЗБиологија
6.ВјеронаукаМатематикаМатематикаХемијаФизика
8-2ПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.Енглески језикФизикаБиологијаМатематикаМатематика
2.Основи информатикеГеографијаТОЕнглески језикЊемачки језик
3.ВјеронаукаИсторијаХемијаЊемачки језикВРОЗ
4.ЛиковноСрпски језикСрпски језикИсторијаСрпски језик
5.ФизичкоМатематикаМатематикаСрпски језикХемија
6.ФизикаБиологијаГеографијаМузичкоФизичко
8-3ПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.ИсторијаЛиковноХемијаСрпски језикОснови информатике
2.ВјеронаукаБиологијаМатематикаИсторијаЕнглески језик
3.Српски језикСрпски језикСрпски језикТОМатематика
4.МатематикаМатематикаБиологијаЕнглески језикФизика
5.ГеографијаГеографијаФизичкоХемијаМузичко
6.ФизичкоФизикаВРОЗЊемачки језикЊемачки језик
9-1ПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.МатематикаБиологијаМатематикаФизикаЊемачки језик
2.ФизичкоЊемачки језикСрпски језикМатематикаГеографија
3.Основи информатикеЕнглески језикФизичкоГеографијаИсторија
4.Српски језикМузичкоЕнглески језикСрпски језикХемија
5.ФизикаМатематикаХемијаВјеронаукаВРОЗ
6.ИсторијаСрпски језикЛиковноТОБиологија
9-2ПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.ХемијаЊемачки језикСрпски језикТОФизика
2.МатематикаМатематикаХемијаСрпски језикИсторија
3.Енглески језикФизикаБиологијаВјеронаукаЊемачки језик
4.ИсторијаЕнглески језикМузичкоФизичкоМатематика
5.Српски језикБиологијаМатематикаЛиковноСрпски језик
6.ГеографијаФизичкоВРОЗГеографијаОснови информатике
9-3ПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.ЛиковноИсторијаФизикаМатематикаФизика
2.ХемијаФизичкоБиологијаТОВРОЗ
3.МатематикаМатематикаМатематикаСрпски језикФизичко
4.Основи информатикеБиологијаЕнглески језикВјеронаукаГеографија
5.ИсторијаСрпски језикМузичкоЊемачки језикЊемачки језик
6.Српски језикГеографијаХемијаЕнглески језикСрпски језик

ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА

Распоред часова можете преузети овдје.