ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА  УЧЕНИКА , школска 2019/20. год.

САДРЖАЈ РАДА ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Рад на формирању Савјета ученика- предсједник, замјеник Септембар ПП служба Савјет ученика Приједлог и гласање за руководство СУ Обавезе предсједника СУ
Доношење програма рада  за школску 2019/20. годину Септембар ПП служба Савјет ученика Разрада плана и програма по мјесецима, предвиђене активности
Упознавање са одредбама Закона о основној школи, са радом Савјета ученика Септембар ПП служба Савјет ученика Читање Члана 144. из Закона о основној школи
Разматрање школског календара Септембар ПП служба Савјет ученика Упознавање са школским календаром , почетак и крај школске године, распусти.
Едукативно предавање на тему: „Превенција насиља“ Септембар ПП служба Савјет ученика Упознавање ученика са врстама насиља и начином препознавања, са Протоколом о поступању у случају насиља
Разматрање годишњег плана школских манифестација и учешће у њима Септембар Чланови СУ, ПП служба Договор за учешће и реализацију школских манифестација.
Обиљежавање манифестације под називом „ Дјечија недјеља“          Октобар Чланови СУ, ПП служба Учешће чланова СУ у обиљежавању манифестације, појединачна задужења, обиљежавање у школи.
Сарадња са Радио Србац          Октобар Чланови СУ, ПП служба Гостовање чланова СУ у Омладинском програму .
Сарадња са другим институцијама          Октобар Чланови СУ Сарадња са локалном заједницом у оквиру манифестације „ Дјечија недјеља“
Гостовање у Омладинском програму – Радио Србац     Новембар Чланови СУ Чланови СУ гостују у Омладинском програму на тему дјечијих права.
Обиљежавање манифестације под називом „ Дан Конвенције о дјечијим правима“        Новембар Координатор Савјета ученика Чланови СУ, ПП служба Организација манифестације. Предавања за ученике, дјељење летака у школи и ван ње.
Анализа рада у првом полугодишту       Децембар Координатор Савјета ученика Чланови СУ Разговор о реализованим активностима, раду току првог полугодишта.
Извјештај о раду Наставничком вијећу и Савјету родитеља       Децембар Чланови СУ Пресједник СУ подноси Извјештај о раду СУ по мјесецима.
Обиљежавање манифестације „  Дан дјечије радости“.     Децембар Чланови СУ ПП  служба Учешће СУ у организацији приредбе поводом новогодишњих празника.: вођење програма, подјела пакетића за ученике, уређење простора за приредбу.
Анализа успјеха ученика у учењу  и владању у првом полугодишту     Јануар Координатор Савјета ученика Чланови СУ Читање квалитативне анализе успјеха ученика и владање
Уређење инфо кутка и унутрашњег простора школе       Јануар   Чланови СУ Чланови СУ у сарадњи са наставницима и секцијама
Едукација на тему  по избору ученика у сарадњи са педагошко-психолошком службом школе     Фебруар   Чланови СУ Чланови СУ  разговарају и дискутују о теми по избору
Акција уређења школског простора        Март Чланови СУ Чланови СУ у сарадњи са наставницима и секцијама
Избор члана Комисије за избор и проглашење ученика генерације       Март ПП служба Чланови СУ Координатор СУ  чита Правилник о избору ученика генерације, бира се члан и упознаје са својим обавезама
Едукација на тему по избору ученика        Март Чланови СУ Чланови СУ  разговарају и дискутују о теми по избору
Извјештај о постигнутим резултатима са такмичења       Март ПП служба   Читање извјештаја
Анализа рада у протеклој школској години        Јун ПП служба Чланови СУ Усмено извјештавање и анализирање постигнутих резултата.
Анализа успјеха ученика у учењу и владању ученика на крају школске године       Јун ПП служба   Усмено извјештавање и анализирање постигнутих резултата.
Годишњи извјештај о раду Савјета ученика      Јун Координатор Савјета ученика Чланови СУ Усмено извјештавање и анализирање постигнутих резултата.

ЧЛАНОВИ САВЈЕТА УЧЕНИКА

ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА

Р.БР. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА РАЗРЕД    И ОДЈЕЉЕЊЕ ЗАДУЖЕЊЕ У ОКВИРУ САВЈЕТА УЧЕНИКА
1. Александар Балабан          2-1  члан
2. Софија Малешевић          2-2           члан
3. Павле Јокић          2-3        члан
4. Дуња Аничић          3-1             члан
5. Дуња Миланковић          3-2           члан
6. Марко Вученовић          3-3 члан
7. Ана Станић Елена Вуковић          4-1    члан замјеник
8. Сања Марковић Лара Вучић          4-2 члан замјеник
9. Андреја Брадоњић Анабела Кнежевић          4-3 члан замјеник
10. Сергеј Новаковић          5-1 члан
11. Тамара Гужвић          5-2 члан
12. Теодора Прелић           5-3           члан
13. Клара Бобић Бојана Њежић          6-1  члан замјеник
13. Маја Шарић          6-2           члан
14. Ана Мирјана Давидовић          6-3 члан
15. Миња Ђурђевић Огњен Јовичић           7-1 члан
16. Лана Пејаковић Лука Поповић           7-2 члан замјеник
17. Огњен Миљевић Исидора Ђукић            7-3 члан замјеник
18. Марко Малешевић Филип Радумило          8-1 члан замјеник
19. Валентина Ђирић Марко Милашиновић          8-2 члан замјена
20. Дора Јефтић          8-3  члан замјеник
21. Андреј Цвијетић Ђорђе Гужвић          9-1 члан замјеник
22. Дејана Крупљанин Медић Милан           9-2 члан замјеник
23. Хелена Јелић Милица Вујасин          9-3 члан замјеник