Чланови Савјета ученика за школску 2021/22. годину

ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКАРАЗРЕД    И ОДЈЕЉЕЊЕЗАДУЖЕЊЕ У ОКВИРУ САВЈЕТА УЧЕНИКА
Теа Стојковић
Јован Добрњац
         2-1 члан
замјеник
Петар Угрен
Анастасија Гаврановић
         2-2          члан
замјеник
Борис Татић
Стефан Товиловић
         2-3       члан
замјеник
Катарина Митраковић Исидора Касагић        2-4члан
замјеник
Наташа Вујић
Бјанка Звиздало
         3-1            члан
замјеник
Матеа Товиловић
Тина Сикимић
         3-2          члан
замјеник
Андреј Бабић
Сара Стојић
         3-3члан
замјеник
Лана Кустурић
Лука Мандић
         4-1   члан
 замјеник
Слађана Кокан
Ања Кучак
         4-2члан  
замјеник
Дејан Врејић
Матија Игњатић
         4-3члан
 замјеник
Милица Миљевић
Дуња Кљајчин
         5-1члан
замјеник
Александра Гаврановић Дуња Радовић         5-2члан
замјеник
Лука Радовић
Андреј Глигорић
          5-3          члан
замјеник
Андреа Новаковић
Ана Стојић
         6-1 члан
замјеник
Елена Вуковић
Лара Вучић
         6-2          члан
замјеник
Софија Касагић
Соња Граховац
         6-3члан
замјеник
Стефан Гаврановић Страхиња Видовић         6-4члан
замјеник
Тијана Благић
Стефан Татић
          7-1члан
замјеник
Тијана Мандић
Ведрана Милијашевић
          7-2члан
замјеник
Теодора Прелић
Лена Аничић
           7-3члан
замјеник
Милица Ђуричић Бојана Њежић          8-1члан
замјеник
Теодора Стојић
Стефан Малетић
          8-2члан
замјеник
Ђорђе Малешевић Огњен Ивановић          8-3члан
замјеник
Миња Ђурђевић
Огњен Јовичић
          9-1члан
замјеник
Јана Аничић
Николина Крајишник
          9-2члан
замјеник
Сара Рацковић
Сашка Драгановић
           9-3члан
замјеник

ПОШ Ножичко

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКАРАЗРЕД    И ОДЈЕЉЕЊЕЗАДУЖЕЊЕ У ОКВИРУ САВЈЕТА УЧЕНИКА
Свјетлана Жујић             IIчлан
Николија Звонар             III    члан
Маја Вечерновић            IV      члан
Сара Вучковић            Vчлан
Давид Михајловић Дајана Михајловић            VIчлан
замјеник
 Милица Тодоровић
Никола Обад
           VII члан
замјеник
Давид Добрњац
Лара Олењук
           VIIIчлан
замјеник
 Данка Шарић           IX члан

ПОШ Кобаш

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКАРАЗРЕД    И ОДЈЕЉЕЊЕЗАДУЖЕЊЕ У ОКВИРУ САВЈЕТА УЧЕНИКА
Селдин Поробић             I и IIIчлан
Сумеја Алагић             IV    члан
Мелдин Поробић            II  и   V  члан
 Драгана Станковић            VIчлан
 Јелена Цетић           VIIчлан
Теа Богосавац Милијан Радић           VIIIчлан  
 Небојша Пећанац           IXчлан

ПО Стари Мартинац

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКАРАЗРЕД    И ОДЈЕЉЕЊЕЗАДУЖЕЊЕ У ОКВИРУ САВЈЕТА УЧЕНИКА
Његош Ћетојевић   2,3. и 5. разредчлан

ПО Повелич

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКАРАЗРЕД    И ОДЈЕЉЕЊЕЗАДУЖЕЊЕ У ОКВИРУ САВЈЕТА УЧЕНИКА
Владимир Вученовић  2. и 4. разредчлан
Бранислав Поповић 3. и 5. разредчлан

ПО Нова Вес

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКАРАЗРЕД    И ОДЈЕЉЕЊЕЗАДУЖЕЊЕ У ОКВИРУ САВЈЕТА УЧЕНИКА
Кристијан Тегелтија  3. и 4. разредчлан
Валерија Богдановић2. и 5. разредчлан

ПО Каоци

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКАРАЗРЕД    И ОДЈЕЉЕЊЕЗАДУЖЕЊЕ У ОКВИРУ САВЈЕТА УЧЕНИКА
Огњен Гужвић3. разредчлан
Јована Љубојевић Михаел Микић4. и 5. разредчлан

ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА  УЧЕНИКА , школска 2019/20. год.

САДРЖАЈ РАДА ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Рад на формирању Савјета ученика- предсједник, замјеник Септембар ПП служба Савјет ученика Приједлог и гласање за руководство СУ Обавезе предсједника СУ
Доношење програма рада  за школску 2019/20. годину Септембар ПП служба Савјет ученика Разрада плана и програма по мјесецима, предвиђене активности
Упознавање са одредбама Закона о основној школи, са радом Савјета ученика Септембар ПП служба Савјет ученика Читање Члана 144. из Закона о основној школи
Разматрање школског календара Септембар ПП служба Савјет ученика Упознавање са школским календаром , почетак и крај школске године, распусти.
Едукативно предавање на тему: „Превенција насиља“ Септембар ПП служба Савјет ученика Упознавање ученика са врстама насиља и начином препознавања, са Протоколом о поступању у случају насиља
Разматрање годишњег плана школских манифестација и учешће у њима Септембар Чланови СУ, ПП служба Договор за учешће и реализацију школских манифестација.
Обиљежавање манифестације под називом „ Дјечија недјеља“          Октобар Чланови СУ, ПП служба Учешће чланова СУ у обиљежавању манифестације, појединачна задужења, обиљежавање у школи.
Сарадња са Радио Србац          Октобар Чланови СУ, ПП служба Гостовање чланова СУ у Омладинском програму .
Сарадња са другим институцијама          Октобар Чланови СУ Сарадња са локалном заједницом у оквиру манифестације „ Дјечија недјеља“
Гостовање у Омладинском програму – Радио Србац     Новембар Чланови СУ Чланови СУ гостују у Омладинском програму на тему дјечијих права.
Обиљежавање манифестације под називом „ Дан Конвенције о дјечијим правима“        Новембар Координатор Савјета ученика Чланови СУ, ПП служба Организација манифестације. Предавања за ученике, дјељење летака у школи и ван ње.
Анализа рада у првом полугодишту       Децембар Координатор Савјета ученика Чланови СУ Разговор о реализованим активностима, раду току првог полугодишта.
Извјештај о раду Наставничком вијећу и Савјету родитеља       Децембар Чланови СУ Пресједник СУ подноси Извјештај о раду СУ по мјесецима.
Обиљежавање манифестације „  Дан дјечије радости“.     Децембар Чланови СУ ПП  служба Учешће СУ у организацији приредбе поводом новогодишњих празника.: вођење програма, подјела пакетића за ученике, уређење простора за приредбу.
Анализа успјеха ученика у учењу  и владању у првом полугодишту     Јануар Координатор Савјета ученика Чланови СУ Читање квалитативне анализе успјеха ученика и владање
Уређење инфо кутка и унутрашњег простора школе       Јануар   Чланови СУ Чланови СУ у сарадњи са наставницима и секцијама
Едукација на тему  по избору ученика у сарадњи са педагошко-психолошком службом школе     Фебруар   Чланови СУ Чланови СУ  разговарају и дискутују о теми по избору
Акција уређења школског простора        Март Чланови СУ Чланови СУ у сарадњи са наставницима и секцијама
Избор члана Комисије за избор и проглашење ученика генерације       Март ПП служба Чланови СУ Координатор СУ  чита Правилник о избору ученика генерације, бира се члан и упознаје са својим обавезама
Едукација на тему по избору ученика        Март Чланови СУ Чланови СУ  разговарају и дискутују о теми по избору
Извјештај о постигнутим резултатима са такмичења       Март ПП служба   Читање извјештаја
Анализа рада у протеклој школској години        Јун ПП служба Чланови СУ Усмено извјештавање и анализирање постигнутих резултата.
Анализа успјеха ученика у учењу и владању ученика на крају школске године       Јун ПП служба   Усмено извјештавање и анализирање постигнутих резултата.
Годишњи извјештај о раду Савјета ученика      Јун Координатор Савјета ученика Чланови СУ Усмено извјештавање и анализирање постигнутих резултата.

ЧЛАНОВИ САВЈЕТА УЧЕНИКА

ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА

Р.БР. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА РАЗРЕД    И ОДЈЕЉЕЊЕ ЗАДУЖЕЊЕ У ОКВИРУ САВЈЕТА УЧЕНИКА
1. Александар Балабан          2-1  члан
2. Софија Малешевић          2-2           члан
3. Павле Јокић          2-3        члан
4. Дуња Аничић          3-1             члан
5. Дуња Миланковић          3-2           члан
6. Марко Вученовић          3-3 члан
7. Ана Станић Елена Вуковић          4-1    члан замјеник
8. Сања Марковић Лара Вучић          4-2 члан замјеник
9. Андреја Брадоњић Анабела Кнежевић          4-3 члан замјеник
10. Сергеј Новаковић          5-1 члан
11. Тамара Гужвић          5-2 члан
12. Теодора Прелић           5-3           члан
13. Клара Бобић Бојана Њежић          6-1  члан замјеник
13. Маја Шарић          6-2           члан
14. Ана Мирјана Давидовић          6-3 члан
15. Миња Ђурђевић Огњен Јовичић           7-1 члан
16. Лана Пејаковић Лука Поповић           7-2 члан замјеник
17. Огњен Миљевић Исидора Ђукић            7-3 члан замјеник
18. Марко Малешевић Филип Радумило          8-1 члан замјеник
19. Валентина Ђирић Марко Милашиновић          8-2 члан замјена
20. Дора Јефтић          8-3  члан замјеник
21. Андреј Цвијетић Ђорђе Гужвић          9-1 члан замјеник
22. Дејана Крупљанин Медић Милан           9-2 члан замјеник
23. Хелена Јелић Милица Вујасин          9-3 члан замјеник