20.11. 2017. године

Поново смо заједничким снагама обиљежили још један датум – Свјетски дан дјетета. На централном паноу у холу школе своје радове су изложили полазници продуженог боравка, ликовна секција нижих разреда, ученици нижих и виших разреда у склопу часа одјељењске заједнице. Савјет ученика је иначе послао плакат и постер у оквиру конкурса поводом Међународног права дјетета.  Прилоге о данашњем дану су послали и Савјет ученика и други разред из Ножичког и наши другари из Старог Мартинца.

На данашњи дан се обиљежава годишњица Конвенције о правима дјетета и указује на то да сва дјеца имају права из ове Конвенције, без обзира на то ко су, гдје живе, шта им родитељи раде, да ли су сиромашни или богати, којим језиком говоре, којој религији или култури припадају, да ли имају неку сметњу или инвалидитет.

Ипак упркос одредбама Конвенције и напретку који је постигнут, статистика показује да се дјеца и даље суочавају са великим изазовима

Конвенција УН о правима дјетета истиче да дијете има право да се развије у “највећој могућој мjери” и да би државе потписнице требало да обезбиједе “одговарајућу помоћ родитељима и законским старатељима при извршењу њихових обавеза васпитања деце и обезбјеђују развој институција, објеката и услуга за бригу о деци”.