За школску 2021/22. годину формиране су сљедеће секције:

Редни бројНАЗИВ СЕКЦИЈЕБРОЈ УЧЕНИКАБРОЈ ГРУПАНЕДЕЉНО ЧАСОВАГОДИШЊЕ ЧАСОВА
1.Драмско-рецитаторска4055180
2.Ритмичка секција201136
3.Креативна радионица101136
4.Ликовна секција152272
5.Кошаркашка секција302272
6.Одбојкашка секција302272
7.Фудбалска секција402272
8.Етнолошка секција91136
9.Географска секција101136
10.Еколошка секција302272
11.Саобраћајна секција82272
12.Ликовна секција2233108
13.Етномузикологија52272
14.Новинарска секција51136
15.Фотографска секција111136
16.Подмладак црвеног крста381136

За школску 2020/21. годину су формиране сљедеће секције:

Редни број НАЗИВ СЕКЦИЈЕ БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ГРУПА НЕДЕЉНО ЧАСОВА ГОДИШЊЕ ЧАСОВА ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ
1. Драмско- рецитаторска 25 3 3 108  Ранко Јањић, Нада Билбија Јосиповић, Дејана Љубојевић, Данијела Божић
2. Фотографска секција 13 1 1 36 Стела Драгосављевић
3. Новинарска секција 5 1 1 36 Стела Драгосављевић
4. Ликовна секција 22 2 2 72 Данијела Лепир
5. Етномузикологија 5 2 2 72 Дарко Рајилић
6. Географска секција 10 1 1 36 Драган Игњатић
7. Ритмичка секција 20 1 1 36 Дијана Илић, Дијана Будимчић
8. Креативна радионица 20 1 1 36 Маја Босанчић
9. Еколошка секција 20 1 1 36 Јелена Татић
10. Информатичка секција 10 1 1 36 Саша Бијељић
11. Одбојкашка секција 15 1 1 36 Мирјана Зец
12. Рукометна секција 15 1 1 36 Мирјана Зец
13. Кошаркашка секција 15 1 1 36 Зоран Думонић
14. Фудбалска секција 15 1 1 36 Зоран Думонић
15. Саобраћајна секција 15 1 1 36 Виолета Прелић
16. Еколошка секција 20 1 1 36 Андреја Стојковић
17. Креативна радионица 10 1 1 36 Радана Пантелић
18. Физичари 10 1 1 36 Тања Деспотовић

За школску 2019/20. годину су формиране сљедеће секције:

Драмско- рецитаторска секција

Фотографска секција

Новинарска секција

Ликовна секција

Етномузикологија

Географска секција

Ритмичка секција

Креативна радионица у Централној школи и у Ножичком

Еколошка секција

Информатичка секција

Одбојкашка секција

Рукометна секција

Кошаркашка секција

Фудбалска секција

Саобраћајна секција

Физичари