За школску 2020/21. годину су формиране сљедеће секције:

Редни број НАЗИВ СЕКЦИЈЕ БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ГРУПА НЕДЕЉНО ЧАСОВА ГОДИШЊЕ ЧАСОВА ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ
1. Драмско- рецитаторска 25 3 3 108  Ранко Јањић, Нада Билбија Јосиповић, Дејана Љубојевић, Данијела Божић
2. Фотографска секција 13 1 1 36 Стела Драгосављевић
3. Новинарска секција 5 1 1 36 Стела Драгосављевић
4. Ликовна секција 22 2 2 72 Данијела Лепир
5. Етномузикологија 5 2 2 72 Дарко Рајилић
6. Географска секција 10 1 1 36 Драган Игњатић
7. Ритмичка секција 20 1 1 36 Дијана Илић, Дијана Будимчић
8. Креативна радионица 20 1 1 36 Маја Босанчић
9. Еколошка секција 20 1 1 36 Јелена Татић
10. Информатичка секција 10 1 1 36 Саша Бијељић
11. Одбојкашка секција 15 1 1 36 Мирјана Зец
12. Рукометна секција 15 1 1 36 Мирјана Зец
13. Кошаркашка секција 15 1 1 36 Зоран Думонић
14. Фудбалска секција 15 1 1 36 Зоран Думонић
15. Саобраћајна секција 15 1 1 36 Виолета Прелић
16. Еколошка секција 20 1 1 36 Андреја Стојковић
17. Креативна радионица 10 1 1 36 Радана Пантелић
18. Физичари 10 1 1 36 Тања Деспотовић

За школску 2019/20. годину су формиране сљедеће секције:

Драмско- рецитаторска секција

Фотографска секција

Новинарска секција

Ликовна секција

Етномузикологија

Географска секција

Ритмичка секција

Креативна радионица у Централној школи и у Ножичком

Еколошка секција

Информатичка секција

Одбојкашка секција

Рукометна секција

Кошаркашка секција

Фудбалска секција

Саобраћајна секција

Физичари