За школску 2019/20. годину су формиране сљедеће секције:

Драмско- рецитаторска секција

Фотографска секција

Новинарска секција

Ликовна секција

Етномузикологија

Географска секција

Ритмичка секција

Креативна радионица у Централној школи и у Ножичком

Еколошка секција

Информатичка секција

Одбојкашка секција

Рукометна секција

Кошаркашка секција

Фудбалска секција

Саобраћајна секција

Физичари