Школска 2020/21. година

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Србац

VI 1 – Зоран Думонић

VI 2 – Божана Кусић

VI 3 – Јелена Татић

VII 1 – Нада Миловановић

VII 2 – Мирјана Зец

VII 3 – Андреја Стојковић

VIII 1 – Саша Бијељић

VIII 2 – Славица Миљевић

VIII 3 – Савка Вукашиновић

IX 1 – Стела Драгосављевић

IX 2 – Дејана Ћирић

IX 3 – Драган Игњатић

КОБАШ

VI – Верољуб Малетић

VII – Сања Божић

VIII – Виолета Прелић

IX – Дарко Рајилић

НОЖИЧКО

VI – Нада Вукотић

VII – Санела Ожег

VIII –Нада Вукотић

IX – Селведин Селимановић

РАЗРЕДНА НАСТАВА

СРБАЦ

I 1 – Сања Стојић

I 2 – Николина Добрњац

I 3 – Данијела Антонић

I 4 – Душка Мартић

II 1 – Драгана Бобић

II 2 – Данијела Божић

II 3 – Дејана Љубојевић

III 1 – Маја Босанчић

III 2 – Дијана Ичић

III 3- Дијана Будимчић

IV 1 -Далиборка Љубојевић

IV 2 – Сања Игњатић

IV 3 – Бранка Малешевић

V 1 – Милица Адамовић

V 2 -Зорица Радомир

V 3 – Ивана Перић

КОБАШ

II, V – С. Слободанка Гужвић

III – Ранко Јањић

I, IV – Жељко Цвијановић

НОВА ВЕС

III, V – Весна Смиљанић

I, II, IV – Милијана Лазић

НОЖИЧКО

I – Бoгдана Влашић

II – Нада Билбија Јосиповић

III – Радана Пантелић

IV – Романа Драгосав

V – Милијана Крејић

СТАРИ МАРТИНАЦ

I, IV – Љиљана Берић

II, V – Драгана Жујић

КАОЦИ

II, V – Драгана Јовић

III, IV- Ђорђе Јовић

ПОВЕЛИЧ

I – Маја Суботић

III, V – Сњежана Гужвић

II, IV – Јелена Бијељић

ПОСЕБНО ОДЈЕЉЕЊЕ

 Амела Јунузовић