Школска библиотека ради у саставу наше школе и састоји се из три просторије: простор у централној школи у Српцу, у  ПОШ Ножичко и у  ПОШ Кобаш. У библиотеци ради библиотекарка Милена Шаула и књижњичар. Библиотека је отвореног  типа,  књиге се издају на позајмљивање ученицима и наставницима и посједује књиге лектире, стручну литературу као и књиге из свјетске књижевности.

Књиге имају каталошку одредницу у писаној форми, одређена је библиотечка грађа према садржинским елементима.

Библиотека сваке године врши ревизију библиотечког фонда од стране Комисије коју именује директор школе. Према задњој ревизији урађеној у априлу 2017. године  библиотека наше школе располаже са 19 285 књига, тј. 17 159   књижне грађе и  2 126 некњижне грађе.

 

Часописи на које је школа претплаћена су:

  • Директор школе, часопис за организовање и вођење школе;
  • Наша школа, часопис за теорију и праксу васпитања и образовања;
  • Образовна технологија;
  • Просветни преглед;
  • Прилози настави српског језика и књижевности.

 

ПРИЛОГ ПРИПРЕМИЛИ ЧЛАНОВИ НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ

Лана Пејаковић, Јана Аничић, Анита Гужвић, Сара Илибашић, Дајана Николић и Лука Ерцег