Фотографска секција је једна од најмлађих у нашој школи. Циљ секције је да се ученици упознају са могућностима свог изражавања кроз умјетност фотографије, упознају са развојем класичне фотографије кроз историју, као и могућност дигиталне фотографије. Једна од активности чланова је да биљеже и актуелне догађаје. Чланови наше секције Ана Будимчић и Дарио Шарић су тако били задужени да оком апарата забиљеже све што им је занимљиво током екскурзије од 27. до 31. маја.

фото