На регионалном такмичењу за ученике основних и средњих школа из пројекта „Ја грађанин“, у оквиру предмета Демократија и људска права, одржаном 4. маја 2018. године у просторијама Пољопривредно-прехрамбене школе у Приједору, прво мјесто освојила је екипа одјељења VI³  која је обрађивала Проблем продаје дуванских производа малољетницима, а ментор је била Нада Миловановић, професорка српског језика и наставница демократије и људских права. Екипу су сачињавали сљедећи ученици: Дора Јефтић, Ана и Мирела Алексић, Сара Новаковић, Арсеније Сарић, Константин Поповић, Никола Гачић и Марко Савановић.  На овом такмичењу надметали су се три екипе које су изабране од стране регионалне комисије као најбоље од 23 школе које су послале извјештаје о побједничким екипама.

Друго мјесто освојила је екипа ЈУ ОШ „Вук Караџић“ из Прњавора, ментор Биљана Тишма, а треће мјесто је припало екипи ЈУ ОШ „Бранко Ћопић“ из Приједора, ментор Јелена Топић.  Судије на такмичењу су биле: Александра Зец, Аријана Жујић и Наташа Милошевић.

Овим резултатом су  наши основци обезбиједили  учешће на Финалној смотри пројекта „Ја, грађанин“ у Сарајеву.

Прojeкт грaђaнин/Ja, грaђaнин oбaвeзни je нaстaвни сaдржaj прeдмeтa Дeмoкрaтиja и људскa прaвa/Грaђaнскo oбрaзoвaњe у oснoвним и срeдњим шкoлaмa у БиХ. Упрaвo сe из oвoг диjeлa сaдржaja нaстaвнoг прeдмeтa oргaнизуje  истoимeнo eкипнo тaкмичeњe кoje пoчињe шкoлским прeдстaвљaњeм рaзрeдa и рaзрeдних пoлитикa. Наша школа је тако овом побједом остварила, откад је уведен предмет Демократија и права, три прва мјеста и једно друго мјесто на регионалном тамичењу.

фото